GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Maliyet Muhasebesi amaç ve temel kavramlarını ve Maliyet Muhasebesinin Finansal Muhasebe ile ilişkisini açıklayabilecektir.
2 Temel üretim maliyet unsurları, hammadde, işçilik ve genel üretim maliyetleri muhasebe işlemlerini yapabilecek, stok kontrol yöntemlerini uygulayabilecektir.
3 Maliyet dağıtımı yapabilecek, maliyet kontrol yöntemlerine hakim olacaktır.
4 Sipariş ve Safha maliyetleme sistemlerini bilecek ve uygulayabilecektir.
5 Maliyet kontrolünde, Orta ve uzun vadeli stratejik karar verme mekanizmasına ortak olacaktır.
6 Maliyet kontrolü ve güncel muhasebe konularında sınıf içi tartışmalarda sunum yapabilecektir.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Maliyet Muhasebesine Giriş ve Genel Kavramlar
2 Maliyet Davranışı
3 İmalat Yapan İşletmelerde Kar-Zarar Tablosu
4 Direkt Malzeme, Direkt İşçilik, Genel Üretim Maliyetleri
5 Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtımları
6 Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtımları
7 Maliyet Dağıtımı: Birleşik Ürünler ve Yan Ürünler
8 ARA SINAV
9 Sipariş Maliyetleme
10 Sipariş Maliyetleme
11 Safha Maliyetleme
12 Safha Maliyetleme
13 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
14 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
15 FİNAL SINAVIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek