GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBNF303 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 3 5 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


İnsan kaynakları yönetiminin işlevlerinin, etkinlik kriterlerinin, İKY ile üst yönetim ilişkisinin, İKY’nin örgüt içerisindeki rollerinin, sorumluluğu dahilinde olan görevlerin, uyguladığı teknikler ve faaliyetlerin, bir örgüt yapısı içerisinde İKY süreçlerinin incelenmesi ve açıklanması. Öğrencilerin İKY işlevleri ve süreçlerini pratikte uygulamalarını sağlayacak davranış değişiklerinin yaratılması


Dr. Mehmet Anıl Sayiner


1 İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişim evrelerini İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonları açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
2 İKY uygulamaları ile ilgili verilen bilgi ve örnekleri uygulama ile ilişkilendirir.
3 İKY fonksiyonları ile ilgili yöntemlerin uygulanabilirliğini işletmelere göre sınıflandırır.
4 İKY fonksiyonları ile ilgili sorunlara dair çözümler önerir.
5 İKY fonksiyonlarını İnsan Kaynakları Yönetiminin entegrasyonu açısından birbirleriyle ilişkilendirir.

Birinci ÖğretimYok


İKY’nin işlevleri ve faaliyetleri, etkinlik kriterleri, İKY ile üst yönetim ilişkisi, İKY’nin örgüt içerisindeki rolleri, görevleri ve sorumlulukları, uyguladığı teknikler, İKY'nin uygulamalı olarak işlendiği örnek vaka


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İKY Yönetimi Temel Kavramlar- İKY Etkinlik Kriterleri- İKY İşlevleri- İKY Üst Yönetim İlişkisi
2 İş analizi çalışmaları-İş tanımları-İş gerekleri
3 İş dizaynı teknikleri
4 Algılama ve Motivasyon-İş Tatmini
5 İnsan kaynakları bilgi sistemi- İnsan kaynakları planlaması
6 İnsan kaynakları planlamasında personel gereksinmesi türlerinin hesaplanması ve istatistiksel yöntemlerin kullanılması
7 İnsan kaynakları temin ve seçimi
8 İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme
9 Vize Sınav Haftası
10 İş Değerleme
11 Ücret Yönetimi
12 Performans Değerlendirme Kariyer Planlama
13 İşçi-İşveren İlişkileri- İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı
14 Koçluk ve Mentorlük Takım oluşturma ve takım yönetimi Personel güçlendirme (Empowerment)
15 Vaka çalışmalarının değerlendirilmesi
16 Final Sınavı HaftasıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 7 56
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 7 42
Ev Ödevi 6 4 24
Toplam İş Yükü (saat) 126

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek