GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Genel muhasebe konularında temel bilgileri edinir
2 Genel muhasebe işlemleri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yaparYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Muhasebenin tanımı ve işlevleri Muhasebe bilgi kullanıcıları Muhasebenin temel kavramları
2 Muhasebe hesap dönemi Muhasebe süreci Tekdüzen hesap planının tanıtımı
3 Muhasebe defterlerinin tanıtımı-Mali Tabloların tanıtımı- Vaka Çalışması; Bir firmanın günlük mali olayları üzerinden yevmiye kaydı girişlerinin gösterimi
4 Vaka Çalışması; Bir işletmede, işlem yapılan hesapların tanıtılarak yevmiye kaydı girişlerinin yapılması
5 Vaka Çalışması; Büyük defter girişleri, Genel geçici mizan
6 Envanter İşlemleri
7 Envanter İşlemleri- Vaka Çalışması; Envanter işlemleri
8 Kesin Mizan , Temel mali tablolar Vaka Çalışması; Kesin mizan düzenlenmesi, temel mali tabloların düzenlenmesi
9 Vize Sınav Haftası
10 Muhasebede değerleme
11 Maliyet hesapları, Maliyet hesapları gelir tablosu ilişkisi Vaka Çalışması; Maliyet hesaplarının kullanımı ve işleyişi
12 Ek Mali tabloların tanıtımı ve hazırlanması
13 Vaka Çalışması; Ek mali tabloların düzenlenmesi
14 Tam Monografi Uygulaması 1
15 Tam Monografi Uygulaması 2
16 Final Sınav HaftasıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 10 80
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 10 60
Ev Ödevi 2 3 6
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek