GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanır ve kavramları tanımlar.
2 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını kavrar.
3 Katılımcılar Milli Mücadele dönemi hakkında bilgi sahibi olur.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihinin İçeriği ve Amacı - Yenilik ve benzeri Kavramlar
2 Osmanlı Devleti’nin Yapısı ve Çözülme Sebepleri - Devleti Kurtarma ve Reform Çabaları
3 Osmanlı Devleti’nde Meşruti Gelişmeler ve Entelektüel Hareketler - Osmanlı Devleti’nin Jeopolitiği ve Ona Karşı Dış Politika
4 İttihat ve Terakki Partisi´nin Yönetimi ve Devletin Son Aşaması - 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mustafa Kemal Paşa’nın Fikirleri ve Anadolu’ya Geçişi - Kongreler Dönemi (Amasya Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri)
5 Ara Sınav 1
6 İstanbul’un İşgali, Türk Halkı’nın Tepkisi ve Diğer Önemli Gelişmeler - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve Özellikleri
7 Mondros Mütarekesi ve Ona Bağlı İşgaller, Osmanlı’dan Toprak İstekleri ve Paris Barış Konferansı - Türk Milleti´nin Bağımsızlık için Kararlılığı ve Mustafa Kemal Paşa -
8 Meclisin İlk Faaliyetleri ve İlk Kanunlar - Meclise Tepkiler, Dâhili İsyanlar, Karşıt Topluluklar, Milli Mücadele’de Basın
9 Meclisin İlk Faaliyetleri ve İlk Kanunlar - Meclise Tepkiler, Dâhili İsyanlar, Karşıt Topluluklar, Milli Mücadele’de Basın
10 Ara Sınav 2
11 Milli Mücadelede Cepheler, Batı Cephesi, İlk İşgaller ve Milli Ordular - Düzenli Ordu’nun Kuruluşu ve Milli Mücadele’nin Finansal Kaynakları
12 Sevr Anlaşması ve Türk Milleti Üzerindeki Etkisi - Milli Mücadele’de Cepheler, I. İnönü, II. İnönü, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz
13 Milli Mücadele’nin Siyasi Tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - Siyaset, Eğitim, Kültür, Hukuk ve Sosyal Alanlarda Devrimler
14 Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık) - Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik)
15 Final Dönemi ve Genel DeğerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 50

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek