GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Finansal sistemin ve Türk bankacılık sisteminin temel kavramlarını açıklar.
2 Osmanlı'dan günümüze Türk bankacılık sistemini analiz eder.
3 Türk bankacılığındaki uygulamaları kavrar.
4 Türk bankacılık sisteminde finansal riskleri anlar.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Türk Bankacılık Sisteminin Genel Yapısı
2 Türk Bankacılık Sisteminin Tarihsel Gelişimi
3 Türk Bankacılık Sisteminin Temel Sorunları 1
4 Türk Bankacılık Siteminin Temel Sorunları 2
5 Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Riskler 1
6 Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Riskler 2
7 Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı
8 Sınav
9 Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Krizler 1
10 Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Krizler 2
11 İç Denetim ve Risk Yönetimi
12 Türk Bankacılık Sisteminde Gözetim ve Denetim 1
13 Türk Bankacılık Sisteminde Gözetim ve Denetim 2
14 Yeni Nesil BankacılılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 2 1 2
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 3 4 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40
Okuma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 100

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek