GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC431 Architectural Practices Seçmeli Ders Grubu 4 7 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bilgi alanları, teknik ve teknolojinin gelişimi konularını Disiplin, Meslek ve Uygulama merceğinden mimarlığı incelemek; etik, sorumluluk ve düzenleme.


Dr. Alireza Kharazmi Nezhad


1 Öğrencileri uygulamaya şimdiki ve gelecekteki katılımları hakkında düşünmeye teşvik etmek ve olasılıkları görselleştirmelerine yardımcı olmak.
2 İlgili organizasyonları, operasyonları ve iş modelleri dahil olmak üzere farklı yaklaşımları ve uygulama biçimlerini eleştirel bir şekilde incelemek için analitik çerçeveler ve araçlar geliştirimek

Birinci Öğretim


yok


Derse kaydolan öğrenciler, programlanmış ders saatleri sırasında ve sonrasında işbirliği gerektiren bir dizi grup/takım alıştırmalarına ve ev ödevlerine katılmayı beklemelidir. Grup ödevleri, çeşitli konuların tartışılması için sınıfa yapılan sunumları da içerebilir.


Hızla değişen sosyal, politik, ekonomik, kültürel, teknolojik ve maddi alanlara katılımımızın yeniden çerçevelendirilmesiyle ilgili olarak çeşitli çağdaş ve gelişmekte olan uygulamalar


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş/Oryantasyon Disiplin/Meslek/Uygulama Grup Belirlenmesi
2 Grup Sunumları: Disiplin/Meslek/Uygulama Sınıf tartışması Alıştırma için Anlatılar
3 Uygulamanın Temelleri I Uygulamanın Genel Çerçevesi ve Gelişimi Grup Ödevi
4 Grup Sunumları: Uygulama Sürücüleri – El Sanatları, Bilgi, Strateji, Sorunlar Sınıf tartışması Uygulama Temelleri II (ilk bölüm) Tasarım İşlemleri
5 Temel Uygulama II (ikinci bölüm), Tasarım İşlemleri Ödevi – Dönem projesi fikirleri
6 Ziyaretçi Sunumu ve Workshop (duyurulacak) Sunumlar – Dönem projesi fikirleri
7 Vize ödev - proje sunumları
8 Uygulama Temelleri III Piyasa Tabanlı Uygulama Tipolojileri ve Organizasyon Geliştirme Varlıkları
9 Uygulamanın Temelleri IV Uygulama Stratejileri ve Tasarım Ekonomisi Uygulaması
10 Gelecek Uygulama Forumu Dönem projesi ön izlemeleri
11 Dönem Projesi Sunumları Sınıf tartışması
12 Dönem Projesi Sunumları Sınıf tartışması
13 Dönem Projesi Sunumları Sınıf tartışması
14 Dönem Projesi Sunumları Sınıf tartışmasıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 13 4 52
Bireysel Çalışma 14 5 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 138

ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek