GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC323 Architectural Theory Ders 3 5 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Öğrencilere tasarım alanında yol gösterici olan çeşitli kuramların farkında olmasını sağlamak. Tasarımda kuramın yerini ve önemini öğretmek. Kuram-Uygulama-Araştırma/eğitim ilişkisini kavratmak.


Dr. Nazanin Moazzen Ferdos


1 1- Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir.
2 2- Mimarlığa dair metinleri yorumlama ve üzerine tartışma becerisine sahip olmak ve eleştirel bir bakış açısıyla olguları sosyal ve etik bir açılardan değerlendirebilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mimari tasarıma etki eden ve farklı disiplinler, bu disiplinlerden mimari tasarımı yönlendiren sosyal ve kültürel, davranışsal kuramlar, mahremiyet, teritoryal alan, kişisel-sosyal alan kuramları, bilgi kuramı, tasarım yaklaşımları ve modelleri, tasarımda bilgi ve mimarın rolü, katılım kuramı, özel kişiler için tasarım: çocuk ve yaşlılar.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş ve Genel Bakış: Ele alınacak konular, çalışma tablosu
2 Kavramlar: kuram, tasarım, uygulama, mimari, mekansal ilişkiler
3 Tasarım generasyonları
4 Tasarım enformasyonu kaynakları
5 Mimaride arketipler
6 Davranışsal kuramlar ve mimarlık, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik
7 Konut teorisi
8 Ara sınav
9 Konut teorisi
10 Kentsel bağlamda mimarlık
11 Mimari tasarımda yaratıcılık
12 Öğrenci dönem makale sunumları
13 Öğrenci dönem makale sunumları
14 Öğrenci dönem makale sunumları
15 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 50 50
Final Sınavı 1 50 50
Derse Katılım 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 140

ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek