GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC331 Urban and Regional Planning Ders 3 5 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencinin kente ilişkin genel bir betimleme yapmasını, giderek işlev alanları bağlamında kenti okuyabilmesini ve kentleşme kavramını öğrenmesi ve tartışabilmesini sağlamaktır.


Öğr. Gör. Dilara Berk


1 Kentsel yerleşmelerin yapısı, yapılı çevrenin dönüşümü (konut, ulaşım, çevre) konularını öğrenir
2 Kent / planlama / tasarım kavramlarını öğrenir
3 Çevre, çevre değerlerinin değişimi ve dönüşümü / sürdürülebilirlik konularını öğrenir
4 Planlama tarihi ve kuramı konularında temel bilgi öğrenir
5 Planlamanın yasal, kurumsal, politik bağlamını (kamu yararı, hukuk, yönetim, politika, sosyoloji) öğrenir.
6 Etik değerlere saygılı olmayı öğrenir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Şehir ve bölge planlamasında kavramsal açıklamalar. Çevre, insan yerleşmeleri ve şehir planlama kavramları, insan yerleşmeleri hakkında temel bilgilenme; köy, şehir, metropolis, megalopolis, yeni şehirler ve şehirsel fonksiyonlar. Şehir planlama ve takım çalışması tanımlamaları. Genel bir sistem olarak planlamanın kavramsal açıklamaları, şehir planlama süreci ve aşamaları. Etik kavramı. Etiğin temel ilkeleri. Şehir planlama ve mesleki etik. Sürdürülebilir şehirsel gelişme.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş - İçeriğe İlişkin Ayrıntıların Aktarılması
2 İlk yerleşmeler - kuruluş neden ve konumları
3 Kent
4 Kentleşme
5 Kent üzerine temel kuramlar
6 Kentleşme ve Nedenleri
7 Türkiye’de Kentleşme Süreci
8 Ara sınav
9 Kentsel İşlev Alanlarının Yapısal Özellikleri
10 Konut Alanları
11 Konut Üretim Biçimi ve Aktörler
12 Donatı Alanları
13 Kent, Kentleşme İşlev Alanları Tartışmaları
14 Genel Değerlendirme
15 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 3 39
Tartışma 1 3 3
Makale Yazma 1 15 15
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Performans 13 3 39
Toplam İş Yükü (saat) 140

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek