GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES406 Bitirme Projesi Ders 4 8 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


- Proje raporu yazma, becerisini kazandırmayı amaçlar. Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.


- Dr. Öğr. Üyesi. Kamil Serkan Uzyol, Öğr. Üyesi. Hilal Konak, Dr. Öğr. Üyesi. Wida Simzari,


1 Literatür taraması yapar.
2 Farklı araştırma konuları geliştirir.
3 Araştırma projesi kapsamında veri toplama ve değerlendirme yapar.
4 Araştırma soruları ile anlamlı sonuçlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.
5 Bir araştırma projesini yürütür.

Birinci Öğretim-


- Bu ders, bitirme tezi projesi olarak seçilen bir alanda danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma planlama, veri toplama, toplanan verileri değerlendirme ve araştırma sonuçlarını tez yazım kurallarına uygun olarak raporlama ve sunmayı kapsamaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Araştırma projesi konusuna karar vermek
2 Proje konusu hakkında literatür taraması yapmak ve ilgili makalelerin okunması
3 Proje konusu hakkında literatür taraması yapmak ve ilgili makalelerin okunması
4 Proje konusu hakkında literatür taraması yapmak ve ilgili makalelerin okunması
5 Proje konusu hakkında literatür taraması yapmak ve ilgili makalelerin okunması
6 Proje konusu hakkında literatür taraması yapmak ve ilgili makalelerin okunması
7 Proje konusu hakkında literatür taraması yapmak ve ilgili makalelerin okunması
8 Literatür Taramasının Sunumu ve Değerlendirilmesi
9 Verilerin değerlendirilmesi
10 Verilerin değerlendirilmesi
11 Proje sonuçlarının raporlanması
12 Proje sonuçlarının raporlanması
13 Proje sonuçlarının raporlanması
14 Proje sonuçlarının raporlanması
15 Proje Teslimi

-Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma 10 1 10
Soru-Yanıt 10 1 10
Beyin Fırtınası 10 1 10
Proje Hazırlama 13 3 39
Proje Sunma 1 1 1
Proje Tasarımı /Yönetimi 2 1 2
Makale Kritik Etme 12 3 36
Bireysel Çalışma 13 3 39
Toplam İş Yükü (saat) 147

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek