GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES406 Bitirme Projesi Ders 4 8 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


-


-


1 Literatür taraması yapar.
2 Farklı araştırma konuları geliştirir.
3 Araştırma projesi kapsamında veri toplama ve değerlendirme yapar.
4 Araştırma soruları ile anlamlı sonuçlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.
5 Bir araştırma projesini yürütür.

Birinci Öğretim


Hastalıklarda Diyet Tedavisi I Hastalıklarda Diyet Tedavisi II Toplu Beslenme Sistemleri I Toplu Beslenme Sistemleri II Anne ve Çocuk Beslenmesi Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi


-


Bu ders, bitirme tezi projesi olarak seçilen bir alanda danışman öğretim üyesi denetiminde araştırma planlama, veri toplama, toplanan verileri değerlendirme ve araştırma sonuçlarını tez yazım kurallarına uygun olarak raporlama ve sunmayı kapsamaktadır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Araştırma projesi konusuna karar vermek Öğrenci Konu Dağılımları
2 Proje konusu hakkında literatür taraması yapmak ve ilgili makalelerin okunması
3 Proje konusu hakkında literatür taraması yapmak ve ilgili makalelerin okunması
4 Proje konusu hakkında literatür taraması yapmak ve ilgili makalelerin okunması
5 Proje konusu hakkında literatür taraması yapmak ve ilgili makalelerin okunması
6 Proje konusu hakkında literatür taraması yapmak ve ilgili makalelerin okunması
7 Proje konusu hakkında literatür taraması yapmak ve ilgili makalelerin okunması
8 Literatür Taramasının Sunumu ve Değerlendirilmesi
9 Verilerin değerlendirilmesi
10 Verilerin değerlendirilmesi
11 Proje sonuçlarının raporlanması
12 Proje sonuçlarının raporlanması
13 Proje sonuçlarının raporlanması
14 Proje sonuçlarının raporlanması
15 Proje Teslimi

-Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma 10 1 10
Soru-Yanıt 10 1 10
Beyin Fırtınası 5 1 5
Proje Hazırlama 30 1 30
Proje Sunma 1 1 1
Proje Tasarımı /Yönetimi 2 1 2
Makale Kritik Etme 30 1 30
Bireysel Çalışma 30 1 30
Toplam İş Yükü (saat) 118

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek