GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES412 Yetişkinlerde Enteral ve Parenteral Beslenme Seçmeli Ders Grubu 4 8 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Erişkin hastalıklarda beslenme durumunun saptanması, enteral ve parenteral beslenme yöntemlerini, gereksinmelerini, ürünlerini ve farklı hastalıklardaki uygulamaları öğretmek1 Enteral ve parenteral beslenme uygulanacak hastaların beslenme durumlarını değerlendirir
2 Enteral/parenteral beslenme yöntemi uygulanacak hastanın hastalıklarına bağlı olarak, ulusal ve uluslararası kılavuzlara dikkate alarak beslenmesini planlar.
3 Enteral/parenteral beslenme yöntemine uygun kullanılacak ürüne karar verir.
4 Enteral ve parenteral beslenme konusunda ekip çalışması yapar
5 Enteral/parenteral beslenme konusunda güncel literatür vasıtasıyla güncel uygulamaları araştırır.

Birinci Öğretim


.


YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Beslenme durumunun saptanması
2 Beslenme destek yöntemleri
3 Parenteral beslenme yöntemleri
4 Parenteral beslenme ürünleri
5 Parenteral beslenmede gereksinmelerin belirlenmesi ve izlem
6 Enteral beslenme yöntemleri
7 Enteral beslenme ürünleri
8 Ara Sınav
9 Enteral beslenmede gereksinmelerin belirlenmesi ve izlem
10 Enteral-parenteral beslenmeden oral beslenmeye geçiş
11 Enteral-parenteral beslenmede ekip çalışması
12 Vaka sunumları
13 Vaka sunumları
14 Vaka sunumları
15 Final Sınavı

1. Gottsschlich MM, Fuhrman MP, Hammond KA, Seidner DL. ASPEN. The Nutrition Support Practise, A Clinical science and practice of nutrition support- A case based core curriculum. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Kendall/Hunt Publishing Company, 2001. 2. Silberman H. Parenteral and Enteral Nutrition, Appleton and Lange, 1989. 3. Payne JJ, Grimble G, Silk D. Artificial Nutritional Support in Clinical Practice, MPG Books LTD, 2001.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 36 1 36
Uygulama/Pratik 45 1 45
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 30 1 30
Ev Ödevi 30 1 30
Toplam İş Yükü (saat) 158

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek