GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES318 Biyoistatistik Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Derste, istatistikle ilgili temel kavramlar, veriler için tanımlayıcı ölçüler, verilerin tablo ve grafiklerle özetlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ve bölünme şekli, olasılık ve olasılık dağılımları, örnekleme, istatistiksel tahminleme, hipotez testleri, ki kare testi, regresyon ve korelasyon analizi konuları işlenmektedir.1 Veriler için tanımlayıcı ölçüler, verilerin tablo ve grafiklerle özetlenmesi hakkında bilgi sahibi olma.
2 Merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ve bölünme şekli, olasılık ve olasılık dağılımları ve örneklemeyi öğrenme.
3 İstatistiksel tahminleme, hipotez testleri, ki kare testi, regresyon ve korelasyon analizi konularını anlama.

Birinci ÖğretimYok


Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İstatistik, Biyoistatistik ve Temel Kavramlar
2 Veri, Değişken ve Ölçüm Seviyeleri
3 Tablo ve Grafik Yapım Yöntemleri
4 Ortalamalar
5 Değişkenlik ve Bölünme Şekli
6 Olasılık Teorisi
7 Kesikli Olasılık Bölünmeleri
8 Ara Sınav
9 Sürekli Olasılık Bölünmeleri
10 Örnekleme Yöntemleri
11 İstatistiksel Tahminleme
12 Hipotez Testleri
13 Ki-Kare Testi
14 Regresyon ve Korelasyon Analizleri
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 40 40
Problem Çözümü 1 35 35
Soru-Yanıt 1 20 20
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 152

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek