GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBLG433 Bitirme Projesi Ders 4 7 5.00 3.00

LisansBu tasarım projesinde öğrenciler, açık uçlu, gerçekçi bir mühendislik problemine çözüm üretmek ve bunu bir ürün şeklinde gerçekleştirmek için lisans eğitimlerinde edindikleri birikimlerini kullanacaklardır.


Doç. Dr. Taner ÇEVİK


1 Mühendislik projesi tasarım ve gerçekleme becerisi
2 Projeyi test etmek ve doğrulamak için deneysel metodoloji gerçekleştirme becerisi
3 Proje raporu yazma becerisi
4 Mühendislik projesini sunma becerisi
5 Profesyonel ve etik sorumluluk bilinci ve yaşam boyu öğrenme ihtiyacının farkındalığı.

Birinci Öğretim


yok


Yok


Projeler, öğrencilerin bilgileri uygulama, analiz etme, sentezleme, değerlendirme ve iletişim kurma becerilerini gösterecek. Bu, yaşam boyu öğrenmeyi genişletmek ve desteklemek için bir fırsattır. Öğrenciler, projelerini öğretim üyelerinin gözetiminde ve denetiminde tamamlarlar. Bu dersin sonunda öğrenciler tasarım, analiz, uygulama, test ve değerlendirme aşamalarından geçen önemli bir bütün sunmalıdır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 GERÇEKLEME
2 GERÇEKLEME
3 GERÇEKLEME
4 GERÇEKLEME
5 GERÇEKLEME
6 GERÇEKLEME
7 GERÇEKLEME
8 Ara Sınav
9 GERÇEKLEME
10 GERÇEKLEME
11 GERÇEKLEME
12 TESTLER VE MÜHENDİSLİK ÇEVRİMİNİN KAPATILMASI
13 MÜHENDİSLİK PROJE RAPORU
14 PROJE SUNUMLARIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Proje Hazırlama 1 70 70
Proje Sunma 1 25 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 115

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek