GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBLG355 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Ders 3 5 6.00 3.00

LisansÖğrenciler, varlık ilişkisi modelini kullanarak veri tabanlarını analiz etme ve tasarlama becerilerine sahip olacaklar. İlişkisel cebir, ilişkisel hesap ve SQL gibi veri tabanı sorgulama tekniklerini tanımlama becerilerine sahip olacaklar. Bu konuların yanı sıra, öğrenciler ilişkisel veri tabanı tasarımı yaklaşımını, sorgu işleme, sorgu optimizasyonu ve XML'i tanımlama becerilerine sahip olacaklardır.1 Veritabanı sistemleri konusunda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme.
2 Kurallara ve standartlara uygun veritabanlarını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme ve gerçekleyebilme.
3 SQL dilinden mühendislik problemlerinin ihtiyaçları doğrultusunda veritabanı uygulamaları oluşturmak ve veritabanı uygulamalarını kullanmak için faydalanabilme.
4 Gerçek hayatta ki bir ihtiyaca yönelik veritabanı uygulama projesini tasarlayıp geliştirebilmek, raporlamak ve sunabilmek.

Birinci Öğretim


yok


Yok


Tasarım algoritmaları ve uygulamaları; varlık-ilişki modeli; hiyerarşik, ağ, ilişkisel veritabanları; sorgu dilleri; ilişkisel cebir ve hesaplama; veri bağlılıkları; normal formlar; tutarlılık, bütünlük ve güvenlik sorunları, dönem projesi.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
2 Varlık İlişki Modeli
3 İlişkisel Veri Modeline Giriş
4 İlişkisel Cebir
5 İlişkisel Cebir
6 İlişkisel Hesap
7 Yapısal Sorgulama Dili (SQL)
8 Ara Sınav
9 İlişkisel Veritabanı Tasarımı
10 İlişkisel Veritabanı Tasarımı
11 İlişkisel Veritabanı Tasarımı
12 Sorgu İşleme ve Optimizasyonu
13 Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML)
14 Vaka Analizi

Veritabanı Yönetim Sistemleri I (Yazar: T. Özseven Yayınevi: Ekin Basım Yayın)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 33
Quiz 2 34
Proje Hazırlama 1 33
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 30 30
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Quiz için Bireysel Çalışma 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 140

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek