GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EANT383 Atletizm Ders 3 5 6.00 2.00

LisansAtletizm ile ilgili temel bilgilerin ve branşların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr.Üy. Esen Kızıldağ Kale


1 Koşulara yönelik hareket becerilerini örneklerle açıklar.
2 Orta ve uzun mesafe koşularına yönelik alıştırma formlarını istenilen nitelikte yapar.
3 Engelli koşulara yönelik alıştırma formlarını istenilen nitelikte yapar.
4 Atmaların özelliklerine göre hareket becerilerini vurgular.
5 Atlamaların özelliklerine göre hareket becerilerini vurgular.
6 Alanı ile ilgili bilgi ve düşüncelerini Türkçe veya en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde ifade eder.
7 Beden eğitimi ve spor alanındaki araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
8 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
9 Psikomotor gelişimle ilgili bilgilerini alanında uygular.
10 Alanıyla ilgili genel kültür bilgisine yönelik konuları bilir.
11 Sporda kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanır.

Birinci Öğretim


Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.


Yok


Atletizm saha ve malzeme bilgisi, branşlar ve uygulamaları


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Atletizm ile ilgili saha ve malzeme bilgisi, atletizm branşlarının sınıflandırılması.
2 Kısa mesafe koşuları hakkında genel bilgi Kısa mesafe koşularının teknikleri; koşu tekniği ve reaksiyon çalışmaları kısa mesafe koşularında çıkış şekilleri sürat ve süratte devamlılık kazandırıcı çalışmalar
3 Engelli koşular hakkında genel bilgi Engelli koşular; engel koşu tekniği, engeller arası koşu Engelli koşularda çıkış, ritim, sprint ve tekniği geliştirici alıştırmalar
4 Bayrak koşuları hakkında genel bilgi Bayrak yarışlarına hazırlayıcı alıştırmalar. Bayrak değiştirme çeşitleri, bayrak sopasının ele verilme teknikleri. Bayrak yarışlarında tekniğin geliştirilmesi
5 Orta ve uzun mesafe koşuları hakkında genel bilgi. Orta ve uzun mesafe koşuları, Orta ve uzun mesafe koşu çalışmaları
6 Gülle atma ile ilgili genel bilgilendirme. Güllenin tutuluşu, başlama duruşu ve döndürülmesi, Tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar,Gülle atmada dönüşler, Atış ve tekniği geliştirici alıştırmalar.
7 Disk atma ile ilgili genel bilgilendirme Diskin tutuluşu, başlama duruşu ve döndürülmesi, Tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar, Disk atmada dönüşler, Atış ve tekniği geliştirici alıştırmalar.
8 Ara Sınav
9 Cirit atma ile ilgili genel bilgilendirme Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, ciritin tutulması, taşınması ve ritim çalışmaları Cirit atmada, atış pozisyonu, atış, hızlanma koşusu ve tekniği geliştirici alıştırmalar
10 Çekiç atma ile ilgili genel bilgilendirme. Çekicin tutuluşu, başlama duruşu ve döndürülmesi, Tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar Çekiç atmada dönüşler, Atış ve tekniği geliştirici alıştırmalar.
11 Uzun atlama ile ilgili genel bilgilendirme. Uzun atlama teknikleri, hız alma koşusu ve koşu kontrolü, Uzun atlama tekniğini geliştirici çalışmalar
12 Üç adım atlama ile ilgili genelbilgilendirme. Üç adım atlama teknikleri, adım ritmi, adım alma ve tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar Üç adım atlamada; hız alma koşusu, atlama ve tekniği geliştirici alıştırmalar.
13 Yüksek atlama ile ilgili genel bilgilendirme. Yüksek atlama teknikleri; Yüksek atlamada hız alma koşusu ve sıçrama, Tekniği geliştirici çalışmalar
14 Sırıkla yüksek atlama ile ilgili genel bilgilendirme sırık tutuşu, taşıma, sürme, saplama, hız alma koşusu ve tekniğe hazırlayıcı alıştırmalar Sırıkla yüksek havalanış, geçiş, konma ve tekniği geliştirici alıştırmalar

Atletizm Öğretimi- Ali Demirci NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK Engelli Kısa Mesafe Koşusu ve Süratin Bilimi- Brent Mc Farlane (Çevirenler: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kale, Dr. Esen Kızıldağ Kale), Salda Yayınevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj uygulama yoktur.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 1 10 10
Takım/Grup Çalışması 2 10 20
Gözlem 2 10 20
Alan Çalışması 4 5 20
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Ev Ödevi 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 144

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek