GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EANT366 Engellilerde Egzersiz ve Spor Seçmeli Ders Grubu 3 6 5.00 2.00

Lisans



Engellilerde ve spor biliminin temel kavramlarının gelişim sürecini, engel türlerini açıklayabilme, engel türlerinin duygusal, zihinsel ve fiziksel özelliklerine göre sınıflandırabilmek, beden eğitimi ve spor kavramının engelli bireyler üzerindeki etkilerini açıklyabilmek ve paralimpik branşların tarihini ve kuralları kavrayabilme becerisi kazandırmaktır.


Prof. Dr. Ali Erdoğan


1 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor bilimleri alanıyla ilgili temel kavramları tanımlar.
2 Engellilerde Beden Eğitimi ve Sporun tarihsel gelişimini açıklar
3 Engelliliğin nedenlerini ve türlerini açıklar.
4 Özel gereksinimli bireylere yönelik uygulanan spor organizasyonlarını tanır.
5 Uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamalarını tartışır.
6 Bireyselleştirilmiş Beden eğitimi programı hazırlar.

Birinci Öğretim


-


Yok


Dersin içeriği; spor kültürünün oluşmasını sağlayan spor biliminin temel kavramlarını, engelli bireylerin engel türüne göre duygusal ve zihinsel durumları hakkındaki genel bilgileri, beden eğitimi ve spor kavramanın engelli bireyler üzerindeki etkilerini kapsamaktadır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Dersin amacı, işleyişi ve haftalık ders konuları hakkında genel bilgilendirme
2 Özel Eğitimde kavramlar, ilkeler, hizmetler ve sayısal bilgiler
3 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Sporun Tarihsel Gelişimi
4 Engelliğin Nedenleri ve Türleri
5 Beden Eğitimi ve Sporda Ayrıştırılmış Eğitim, Kaynaştırma Eğitimi ve Bütünleşik Eğitim
6 Uyarlanmış Fiziksel Aktivite
7 Bireyselleştirilmiş Beden Eğitimi Programı
8 ara sınav
9 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Motor Gelişim
10 Özel Gereksinimli Çocukların Motor Becerilerinin ve Fiziksel Uygunluklarının Değerlendirilmesi
11 Türkiye'de Engelli Federasyonları
12 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Spor Organizasyonları: Paralimpik Oyunlar
13 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Spor Organizasyonları:Özel Olimpiyatlar
14 Spor Organizasyonlarında Sporcuların Seçilme Kriterleri
15 final sınavı

İnal Ali N. (2013) Beden Eğitimi ve Spor Bilimi. Nobel Basımevi, Ankara. Kale R. (2003) Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş. Nobel Yayıncılık, İstanbul. Mirzeoğlu, N. (2011). Spor Bilimlerine Giriş. Spor Yayınevi, Ankara. McGraw, H. ve Lumpkin, A. (2005). Foundations of Physical Education and Sport, US Graham G. , Hale S., Ann S. ve Parker M. (2007). Children Moving: A Reflective Approach to Teaching Physical Education. Mayfield Publishing, US. McGraw, H. (2002).Physical Education and Sport: A Contemporary Introduction, US.



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 3 3
Tartışma 3 10 30
Alan Çalışması 2 5 10
Rapor Sunma 2 10 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Ev Ödevi 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 121

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek