GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EANT212 Antrenman Teorisi ve Pratiği Ders 2 4 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Antrenmanın temel kavramlarını; temel motorik özelliklerden olan esneklik ve kas kuvvetinin geliştirilmesine yönelik yöntemlerin kuram ve uygulamasını öğrenir.


Öğr. Gör. Murat TUTAR


1 Temel antrenman kavramlarını öğrenir
2 Enerji sistemlerine göre antrenman programı ve yüklenme kavramlarının anlaşılmasının sağlanması
3 Antrenman Biliminin Temel Prensiplerinin Kazandırılması
4 Biyomotor yetilerinin antrenmana olan ilişkisini kavrar
5 insan organizmasının antrenmana olan ilişkisini kavrar
6 kuvvet antrenmanlarını kavrama ve yorumlayabilme
7 dayanıklılık antrenmanlarını kavrama ve yorumlayabilme
8 Sürat antrenmanlarını kavrama ve yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Antrenman Bilimine Giriş, Yüklenmeyi Oluşturan Ögeler Isınma, soğuma, esneklik ve esnekliği etkileyen etmenler, Esneklik antrenman yöntemleri: Aktif, pasif ve PNF yöntemleri ile uygulama Kuvvet ve Kuvveti Geliştirmeye Yönelik Yöntemler. Dayanıklılık ve geliştirme yöntemlerinin öğrenilmesi


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Antrenman Bilimi Kuramı ve Tarihsel Gelişimi
2 Uyum (Adaptasyon) Kavramları ve Süreçleri
3 Uyum (Adaptasyon) Kavramları ve Süreçleri
4 Antrenman Bilimi Açısından Enerji Sistemleri
5 Antrenman Bilimi Açısından Enerji Sistemleri
6 Antrenman Bilimi Açısından Yüklenme Kavramlarının İncelenmesi
7 Antrenman Bilimi Açısından Yüklenme Kavramlarının İncelenmesi
8 Ara Sınav
9 Temel Biomotor Yetilerin İncelenmesi (Dayanıklılık)
10 Temel Biomotor Yetilerin İncelenmesi (Dayanıklılık)
11 Temel Biomotor Yetilerin İncelenmesi (Kuvvet)
12 Temel Biomotor Yetilerin İncelenmesi (Kuvvet)
13 Temel Biomotor Yetilerin İncelenmesi (Sürat)
14 Antreman Programı Yazım İlkeleri-Dönemleme Periyotlama İlkeleri
15 Final Sınavı

Vladimir Issurin (2008), “Principles and Basics of Advanced Athletic Training”, published by UAC, Michigan USA, Tudor O. Bompa (2007), “Antrenman Kuramı ve Yöntemi-Dönemleme”, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara Sedat Muratlı, Gülşah Şahin, Osman Kalyoncu (2005), “Antrenman ve Müsabaka”, Yaylım Yayıncılık, İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Proje Hazırlama 2 15 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 140

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek