GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EANT257 Pilates Seçmeli Ders Grubu 2 3 5.00 2.00

Lisans


İngilizce


1. Spor ahlakı öğretimi, 2. Dünya’daki ve Türkiye’deki tarihî gelişimi hakkında bilgi sahibi olması, 3. Eğitim Programı; PMA (Pilates Method Alliance) standartlarında, Pilates eğitmenlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurup orijinale bağlı kalınarak hazırlanmış olması hakkında bilgilendirilmesi. 4. Program, geliştirme aşamasında Joseph Pilates’in halka mal olmuş “Return to Life Through Contrology (1945) Çevirmen: Öğr. Gör. Barış Çunguroğlu ve Health Studios (1934) adlı kitaplarında yararlanılacak olması. 5. Pilates ile ilgili temel tanımlar ve kavramlar hakkında genel bilgi sahibi olması 6. Pre-Pilates, Mat, Endings, Reformer ve Cadillac egzersizlerine yönelik öğrenme yöntem ve tekniklerini kavramaları ve süreç içinde kullanmaları, 7. Pilates egzersizinin anatomik olarak önemini kavraması, 8. Pilates egzersizleri saha ve ekipmanları hakkında bilgi sahibi olması, 9. Pilates egzersizinin temel tekniklerini mantık olarak kavraması ve uygulaması, 10. Kazandığı hareket becerileri ile kendini sözlü ve bedensel olarak ifade etmesi, 11. Yeteneklerini ve güçlü yönlerini tanıması, kazandığı becerileri en üst düzeyde kullanması, 12. Fiziksel etkinlikler yolu ile kapasitesini en üst düzeye çıkarması, 13. Kendini gerçekleştirmesi, güçlü ve zayıf yönlerini tanıyıp sınırlılıklarını bilerek davranışlarını kontrol etmesi, 14. Zararlı alışkanlıklardan korunması, amaçlanmıştır.


Öğr. Gör. Barış Çunguroğlu


1 Pilates alanında edinilmesi gereken temel bilgi ve becerileri, mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip olur.
2 Temel seviyede Pilates 'e ait olan, öğretim yöntemleri ve teknik bilgiye sahip olur.
3 Temel seviyede Pilates 'e ait olan antrenman bilimi plan ve program yönetimini yapabilir.
4 Temel seviyede Pilates ' e ait olan, ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişimi takip eder.
5 Pre-Pilates, Mat, Reformer, Cadillac, Endings teknik bilgilerine 1. seviyede hakim olur.
6 Pilates 'e ait olan anatomik ve fizyolojik bilgiye 1. seviye düzeyinde hakim olur.
7 Eğitmenlik Becerileri, Pilates seanslarına katılımın psiko-sosyal yönleri ve Pilates' te İlerleme prosedürlerini öğrenir.
8 Üye Kaydı ve değerlendirmesi, programlama, sunma ve üye İlişkilerini yönetebilir.
9 Temel tekniğin yapısı ve prensipleri ve Orijinal 34 Pilates egzersizini öğrenir.
10 Sedanter bireylerin yaşantılarında uygulanacak Pilates egzersizleri hakkında bilgi sahibi olur. Farklı postürdeki bireyleri analiz edebilir ve onlarla temel seviyede antrenman yapabilir.

Birinci Öğretim


Ön koşul yok.


Dersin uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanılacaktır. Ayrıca dersin, uygulanabilmesi için gerekli materyaller sağlanacaktır.


Pre-Pilates, Mat-1, Endings-1, Reformer-1 & Cadillac-1


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 1. Hafta: Pilates 'de Öğretim Yöntemleri, Pilates' in Tarihçesi, İlkeleri ve Uygulaması 1. Hafta: Pilates 'de Öğretim Yöntemleri, Pilates' in Tarihçesi, İlkeleri ve Uygulaması
2 2. Hafta: Eğitmenlik Becerileri, Pilates seanslarına katılımın psiko-sosyal yönleri. Yok
3 3. Hafta: Eğitmenlik Becerileri-2 3. Hafta: Eğitmenlik Becerileri-2
4 4. Hafta: Pilates Reformer, Cadillac ve Yardımcı Ekipman Tanıtımı, Kullanımı. 4. Hafta: Pilates Reformer, Cadillac ve Yardımcı Ekipman Tanıtımı, Kullanımı.
5 5. Hafta: Fonksiyonel Anatomi ve Egzersiz Fizyolojisi. Yok
6 6. Hafta: Temel tekniğin yapısı. Yok
7 7. Hafta: Pilates Prensipleri, Orijinal 34 Pilates Egzersizi. 7. Hafta: Pilates Prensipleri, Orijinal 34 Pilates Egzersizi.
8 8. Hafta: ARA SINAV Yazılı ve Uygulamalı Ara Sınav
9 9. Hafta: Omurga anatomisi ve gözlemi. Yok
10 10. Hafta: Pelvis'in pozisyonu, Üst Vücut ve Alt Vücut gözlemi. Yok
11 11. Hafta: Pilates Egzersizlerinde Ders Planlama İlkeleri. Yok
12 12. Hafta: Pre-Pilates, Mat, Reformer, Cadillac ve Endings Serileri ve Teknikleri Uygulaması. 12. Hafta: Pre-Pilates, Mat, Reformer, Cadillac ve Endings Serileri ve Teknikleri Uygulaması.
13 13. Hafta: Pilates' te İlerleme prosedürleri. 13. Hafta: Pilates' te İlerleme prosedürleri.
14 14. Hafta: Üye Kaydı ve Değerlendirmesi, Programlama, Sunma ve Üye İlişkileri. Yok
15 15. Hafta: FİNAL SINAVI Yazılı ve Uygulamalı Final Sınavı

Pilates Programları ve Çalışma Kitabı 1. kademe, başlangıç seviyesi, Yazar; Öğr. Gör. Barış Çunguroğlu “Return to Life Through Contrology (1945) Çevirmen: Öğr. Gör. Barış Çunguroğlu''Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Gözetimsiz, kendi başına 100 saatten fazla staj yapılması istenir.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Gözlem 1 10 10
Bireysel Çalışma 4 10 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 120

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek