GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC330 Acoustical Problems in Architecture Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

LisansYapı fiziği ile ilgili yapı ve hacim akustiği konularında bilgi aktarmak.


Dr. Mahsa Tekin


1 Hacimlerin akustiğine yönelik gerekli bilgilerin edinilmesini sağlamak, akustik malzemelerle ilgili bilgi sağlamak.
2 Yapı kabuğu ve iç bölme elemanlarının yüzey özelliklerinin hacimdeki işitsel konfora etkisinin öneminin kavranmasını sağlamak.
3 Gürültü kontrolü ile ilgili tasarım kriterleri hakkında bilgi kazanımı

Birinci ÖğretimYok


Sesin özellikleri, gürültü kontrolü, hacim akustiği ve tasarım ilişkisi, sesin yansıma, geçme ve yutulması, akustik problemler ve alınacak önlemler


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Sesin ve ses bileşenlerinin tanımlanması (düzey, tını, frekans)
2 Akustik genel başlığı altında, yapı akustiği (gürültü kontrolü) ve hacim akustiğini tanımlanması
3 Gürültünn tanımlanması, gürültü artışına neden olan etmenler
4 Gürültü haritalarının tanıtılması gürültü kontrol yollarının öğrenilmesi
5 Sesin yansıması ve yutulması
6 Sesin yansımas, yutulması ve rezonatörler
7 Bir hacimdeki toplam ses yutuculuğunun ses düzeyine etkisi
8 Ara Sınav
9 Açık planlı ofisler, sesin geçmesi ve sesin geçmesinin yolları
10 Hacim akustiğine giriş, tanımlar
11 Akustik sorunlar ve alınacak önlemler
12 Sahne, balkon ve seyirci alanının tasarımı
13 Değiştirilebilir akustik tanımı, çok amaçlı salon tasarımı
14 Değiştirilebilir akustik ve çok amaçlı salon tasarımı ve genel tekrar
15 Final Sınavı

Maekawa; Z.; Lord; P.; Environmental and Architectural Acoustics; E & FN SPON; London; 1994. Irvine; L.K.; Richards; R.L.: Acoustics and Noise Control Handbook for Architects and Builders; Krieger Publishing Company; USA;1998. Heinrich Kutruff; Room Acoustics; Taylor & Francis; London; Newyork;1999. Various peer-reviewed journalsYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 12 1 12
Tartışma 12 3 36
Bireysel Çalışma 4 15 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
Toplam İş Yükü (saat) 138

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek