GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC322 Represantation in Architecture Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu ders, mimaride iletişimi geliştirmek için farklı görsel, işitsel ve dokunsal temsil tekniklerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Mekanın görsel özelliklerinin yanında algılanan ve deneyimlenen özelliklerini temsil etmenin yollarını keşfetmeyi ve mevcut ve yeni temsil tekniklerini denemeyi amaçlar


Doç. Dr. Soner Şahin


1 Programlama ve tasarım sürecinin her aşamasında temel biçimsel öğeleri iletmek için geleneksel grafik ve dijital teknoloji becerileri gibi uygun temsili medyayı kullanma becerisi
2 Hem doğal hem de biçimsel sipariş sistemlerinin temellerini ve her birinin iki ve üç boyutlu tasarımı bilgilendirme kapasitesini anlama.
3 Tasarımda temel ilkeleri etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.

Birinci Öğretim


-


-


Mimaride temsil teknikleri; mimaride tasarlama, üretme ve iletişim aracı olarak temsil; mimaride teknik ve serbest el çiziminin bir araya getirilmesi; mimari için temsil araçları; mimaride kullanılabilen diğer disiplinlerin temsil araçları; mimaride eskiz, çizim, kolaj, resim, fotoğraf, film, animasyon, haritalama vb. mimaride görülen, algılanan ve deneyimlenenlerin görsel temsili; mimari iletişimde kentsel ve mimari mekanın sosyal ve entelektüel boyutu.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Mimari, teori ve pratikte görsel iletişim teknikleri
2 Kolaj, montaj, çarpma, tekrarlama, çıkarma
3 El, göz, beyin, kör kontur koordinasyonu
4 Tek hat çizimi, eskiz, yerinde çizim
5 Mürekkeple çizgi, nokta, doku,
6 Uzay ve zamanın görsel iletişimini, hareketi çizmek
7 Kesit, kolaj kesit, katmanlı kesit
8 Ara sınav
9 Plan, katmanlı plan
11 Işık, gölge, kalemle çizim teknikleri
11 Sketching exercises.
12 Renk, boyama, suluboya teknikleri
14 Haritalama, algılama, deneyimleme
14 Sketching exercises.
15 hareket yoluyla iletişim teknikleri, hayal gücünü çizme
16 Işık, gölge, kalemle çizim teknikleri
17 Sketching exercises.
18 Finals and General Evaluation

John Berger, Berger on Drawing ( 2007) Alberto Perez-Gomez, Architectural Representation and the Perspective Hinge (ABD: MIT Press, 2000) Juhanni Pallasmaa, The Embodied Image: Imagination and Imagery in Architecture (Londra: John Wiley and Sons, 2011)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 5 70
Uygulama/Pratik 4 2 8
Proje Hazırlama 1 12 12
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
Ev Ödevi 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 146

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek