GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC321 Urbanism and Planning Law Seçmeli Ders Grubu 3 5 6.00 3.00

LisansKentleşme, planlama ve ilgili kanunlar hakkında temel bilgileri öğrenmek. Mimarların ve İnşaat Mühendislerinin, doğal ve tarihi varlıklar üzerindeki kamusal sorumluluklarını kavramak. Hem kent halkının hem de küresel komşuların yaşam kalitesini yükseltecek fikirler üretmek.1 Öğrenci, mesleğinin kentsel çevre üzerindeki etkisini öğrenir.
2 Kentin doğasını, kültürünü ve geçmişini korumak için sorumluluk geliştirir.
3 Şehir planlamasını ilgilendiren kanunları ve yönetmelikleri öğrenir.
4 Şehir planlamasının farklı bileşenleri ve bunların birbiriyle ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
5 Dünyadan örneklerle, şehir planlama hakkındaki farklı bakış açılarını öğrenir.

Birinci ÖğretimYok


Şehir planlamasıyla ilgili kanunlar ve yönetmelikler. Hızlı kentleşmenin çevre, kültür ve tarihi varlıklar üzerindeki etkisi.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Amaç ve İçerik Hakkında Bilgilendirme, Hukukun temel kavramlarına ve Türk hukuk Sistemine giriş
2 Kentleşme Kavramı Ekseninde Kent Hukuku Kavramı ve Kavramın Anayasal ve Yasal Dayanakları
3 Kentleşme ve İmar, İmar ve İmar Hukuku Kavramları, İmar Hukukunun İlkeleri, İmar Hukukunun Kaynakları
4 İmar Planlamasının Türk Hukukundaki Gelişimi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Kanunun Amacına disiplinler arası yaklaşım (Madde 1 çerçevesinde)
5 3194 sayılı İmar Kanunu’nun kapsamı, genel esasları ve uygulama istisnaları (Madde 2, 3 ve 4 çerçevesinde)
6 İmar Planlarının Hukuki Niteliği ve İmar Planlarına Hâkim Olan İlkeler, Planlama kavramı ve programlama kavramı ışığında 3194 sayılı İmar Kanunu (5, 6, 7, 8 ve 9.Maddeler)
7 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında Kamulaştırma, İfraz ve Tevhit Kavramları (10- 16)
8 Ara sınav
9 Düzenleme Ortaklık Payı ve Kamulaştırma Ortaklık Payı kavramları 3194 sayılı İmar Kanunu
10 Yapı Ruhsatiyesi ve Yapı Kullanma İzni kavramları 3194 sayılı İmar Kanunu
11 Ruhsatsız Yapılar ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında Yaptırımlar
12 Türk Ceza Kanunu Açısından İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
13 Kentsel Dönüşüm Kavramı ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
14 Yargı Kararları Örnekleriyle İmar Hukuku
15 Final

- Keleş, R. 2015, Kent, Kentsel Siyaset ve Çevre Yazıları (1993 - 2014), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları - Gökyurt, F. / A. Kındap / V. İ. Sarı, 2015, «Türkiye İçin Yeni Bir Şehir Tanımı Gerekli Mi?», Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(1), Ocak 2015. - Sen, A. 1999, Development as Freedom , Oxford: Oxford University Press - Israel, J. / K. L. Wolf, 2016, « Outside out doors . The benefits of cities where people and nature thrive », The Nature Conservancy, Washington.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 3 39
Tartışma 13 3 39
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 142

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek