GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC319 Turkish Architecture History Seçmeli Ders Grubu 3 5 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Türk Mimarlık Tarihininin İslam öncesi dönemden başlayarak, XIX. yüzyıl'a kadar geçen süre içerisinde gelişimi hakkında bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Hesna Haral


1 Türk Mimarlık Tarihini incelemek
2 Türk Mimarlığında yapı tipleri, mimari formlar ve tipolojiler hakkında bilgi verir.
3 Türk Mimarlığının terminolojisini tanımlamak.
4 Türk mimarlığında üslup değişimleri tanımlar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İslam öncesi Asya'da Türk mimarlığı, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu mimarlığıyla Anadolu Türk mimarisinin kaynakları; İlk Anadolu beylikleri, Anadolu Selçukluları, 14. Yy. Anadolu beylikleri ve Osmanlı mimarisinde cami, medrese, şifahane, türbe, kervansaray, saray, külliyelerde mekan, kütle, cephe ve strüktür tasarımının özellikleri ve biçim dili Türk Mimarlığının terminolojisi Türk Mimarlığının gelişimi ve değişen üsluplar Türk Mimarlığında mimari formlar ve yapı türleri


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Türk Mimarisi: Terimler, Kavramlar ve Kuramsal Çerçeve
2 Erken Dönem İslam Mİmarlığı,Gazneli Karahanlı Mimarlığı
3 Büyük Selçuklu Mimarlığı
4 Anadolu’da Erken Türk Mimarisi Anadolu Selçuklu Mimarlığı, Camiler, Medereseler; İslam Mimarlığı Terminolojisi
5 Anadolu Beylikler Dönemi Mimarlığı
6 Erken Dönem Osmanlı Mimarlığı
7 İstanbul'un Fethi ve Fatih Dönemi Osmanlı Mimarisi, Fatih Camii
8 Vize Sınavı
9 Osmanlı Mİmarlığı- Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı,Mimar Sinan; Şehzade, Süleymaniye, Selimiye Külliyeleri
10 17. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı
11 18. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı; Osmanlı Barok Rokokosu; Nuruosmaniye, Nusretiye Camileri
12 Batılılaşma Sürecinin Osmanlı Mimarlığına Etkileri ve Tanzimat Mimarlığı
13 Son Dönem Osmanlı Mimarlığı, Mimar Kemalettin, Vedat Tek, Vakıf Hanlar
14 Osmanlı Bankası, Duyunu Umumiye Binaları, Osmanlı Sarayları
15 Final Sınavı

1.Creswell, K.A.C., "Architecture". Encyclopaedia of Islam. Vol. I. Leiden: E.J. Brill, 1960 2.Grabar, Oleg, The Formation of Islamic Art. New Haven-London: Yale University Press, 1987 3.Ertuğ, A., The Seljuks : A Journey Through Anatolian Architecture. text M.M.Brogner; tr. by R.Bragner; photos by E.Widmer, E.Alok, A.Ertuğ, İstanbul, 1991. 4.The Art and Architecture of Turkey. Edited by E. Akurgal. Oxford: Oxford University, 1980 5.Aslanapa, Oktay, Turkish Art and Architecture. London, 1971. 6.Goodwin, Godfrey, A History of Ottoman architecture. London: Thames & Hudson, 1971. 7.Erzen, Jale, Sinan: Ottoman Architect, An Aesthetic Analysis. Ankara: METU Faculty of Architecture, 2004 8.Kuran, Aptullah, The Mosque in Early Ottoman Architecture. Chicago: The University of Chicago, 1968 9.Kuban, Doğan, Ottoman Architecture. Woodbridge: Antique Collectors' Club, 2010.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek