GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES407 Nutrigenetik Seçmeli Ders Grubu 4 7 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı gen-besin ilişkisi, gen-beslenme-hastalık ilişkisi ve genetik beslenmeye ilişkin bilgi ve becerilerin artırılması ve son bilimsel gelişmelerin takip edilerek biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya ve genetik bilimlerinin beslenme bilimi ile ilişkilendirip bir sonuca varabilmenin yanısıra edinilen bilgi ve becerilerin kullanılarak problem çözme, örnek gösterme ve incelemenin sağlanmasıdır1 Temel genetik, genomik ve gen regulasyonunun beslenme ile olan ilişkisini örnekler.
2 Nütrigenetik konseptini anlayarak (kompleks hastlalıklar, kişiye özel beslenme) beslenme planı düzenler.
3 Doğru kaynaklardan moleküler beslenme hakkında araştırma yapar.
4 Moleküler beslenme konularının beslenme araştırmalarındaki yeri hakkında çıkarımda bulunur.
5 Beslenme ve genetik ilişkili ulusal ve uluslararası araştırmaları destekler.

Birinci ÖğretimYok


Beslenmenin moleküler fizyoloji üzerine etkileri, Diyet- gen ve kanser-diyet ilişkileri ve kompleks hastalıklar, bireysel genetik farklılıklar ve buna bağlı olarak diyete verilen cevaplar, metabolik sendromlar, fonksiyonel gıdalar ve nutraceutikıllar, fonksiyonel nütrigenomik, transkriptomik, ve proteomik, nütrigenomik teknolojisindeki son yenilikler ve uygulamalar.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Terminoloji; Genetik kavramlar, Nutrigenetik ve Nutrigenomik
2 Genetik Materyale Genel Bir Bakış
3 Nutrigenetik ve Nutrigenomik
4 Besinler ve Gen Ekspresyonu
5 Epigenetik
6 Epigenetik ve Kanser
7 Beslenmenin Genotipik ve Fenotipik Etkileri
8 ARA SINAV
9 Nutrigenetik Farklılıklar
10 Nutrigenetik Sağlığımızı Nasıl Etkiler?
11 Pratikte Nutrigenetik
12 Nutrigenetik ve Obezite
13 Nutrigenetik ve Kanser
14 Nutrigenetik ve Diyabet, Mikrobiyata ve Sağlık İlişkisi
15 FİNAL SINAVIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 2 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 10 100
Toplam İş Yükü (saat) 139

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek