GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES314 Farmakoloji ve Besin İlaç Etkileşimi Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


İlaçların metabolizmada hangi yolaklardan geçerek etki gösterdiğini, farklı etkileşim türlerini öğrenir. İlaç gruplarının etken maddeleri ile çeşitli besin maddelerinin etkileşimlerini ve etkileşim sonuçlarını öğrenir. Diyet tedavisi yazarken, hastanın kullandığı ilaçlara uygun bir liste hazırlaması için yeterli bilgiye sahip olur.


Dr. Öğr. Üyesi Wida Simzari


1 Klinikte kullanılan ilaçlarla besin maddelerinin olası etkileşimini hatırlar.
2 Farmakolojik etkileşim türlerini tanımlar.
3 İlaçların metabolizmada hangi metabolik yolaklardan geçerek etki gösterdiğini özetler.
4 Hastanın beslenme planını kullandığı farmakolojik ajanlara göre düzenler.
5 Hastalıklara özgü kullanılan ilaç türleriyle olası besin etkileşimlerini hastaya açıklar.
6 Olası besin-ilaç etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilecek klinik tabloyu gerekçelendirir.

Birinci Öğretim


-


-


İlaçların metabolizmada hangi yolaklardan geçerek etki gösterdiğini, farklı etkileşim türlerini öğrenir. İlaç gruplarının etken maddeleri ile çeşitli besin maddelerinin etkileşimlerini ve etkileşim sonuçlarını öğrenir. Diyet tedavisi yazarken, hastanın kullandığı ilaçlara uygun bir liste hazırlaması için yeterli bilgiye sahip olur.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 ORYANTASYON
2 FARMAKOLOJİ TANIMI VE TARİHÇESİ
3 İLAÇ VE UYGULAMASIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
4 FARMAKOKİNETİK ETKİLEŞİMLER
5 FARMAKODİNAMİK ETKİLEŞİMLER
6 MEYVE SULARI VE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
7 ARA SINAV
8 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARINDA KULLANILAN BAZI İLAÇ GRUPLARI VE BESİN ETKİLEŞİMLERİ
9 ANTİHİPERTANSİF İLAÇLAR VE BESİN ETKİLEŞİMLERİ
10 HEMOSTAZ İLAÇ GRUPLARI VE BESİN ETKİLEŞİMLERİ
11 DİYABET TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI İLAÇ GRUPLARI VE BESİN ETKİLEŞİMLERİ
12 ANTİKONVÜLSAN BAZI İLAÇ GRUPLARI VE BESİN ETKİLEŞİMLERİ
13 ANTİBİYOTİKLER VE BESİN ETKİLEŞİMLERİ
14 VİTAMİNLER VE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
15 FİNAL SINAVI

Besin-ilaç etkileşimleri el kitabı Aksoy M, Beslenme ve İlaç Etkileşimi, 2016.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 3 39
Soru-Yanıt 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 4 52
Toplam İş Yükü (saat) 147

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek