GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES310 Sporcu Beslenmesi Seçmeli Ders Grubu 3 6 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu ders, sporcuların yaptığı spor türüne göre gereksinimlerinin saptanabilmesini ve uygun beslenme önerilerinde bulunabilmeyi amaçlar.


-


1 Fiziksel aktivite, egzersiz ve spor terimlerini ve farklarını özetler.
2 Sporcuların enerji harcamasını ve gereksinimini hesaplar.
3 Sporcuların besin öğesi ihtiyaçlarına özgü beslenme planını hazırlar.
4 Müsabaka öncesinde, sonrasında ve sırasında sporcunun beslenmesini değerlendirir.
5 Ergojenik yardımlar, doping, sporcu içecekleri-hakkında ulusal ve uluslararası düzenlemeleri analiz eder.

Birinci ÖğretimYokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 GİRİŞ
2 FİZİKSEL AKTİVİTE, EGZERSİZ VE SPOR, EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE İLKELER
3 BİR SPORCUNUN DİYETİ PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ
4 İSKELET KASI ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ ENERJİ METABOLİZMASI
5 KAS DAYANIKLILIĞI, KAS GÜCÜ KARDİYORESPİRATUAR SİSTEM
6 ENERJİ HARCAMASI, ENERJİ GEREKSİNİMİ, DİYETLE ALIMI DEĞERLENDİRME
7 ARA SINAV
8 DÜŞÜK ENERJİ KULLANILABİLİRLİĞİ: RED-S SENDROMU/SPORDA GÖRECELİ ENERJİ EKSİKLİĞİ SENDROMU DEHİDRASYON REHİDRASYON SPOR İÇECEKLERİ
9 MAKROBESİN GEREKSİNİMİ: FARKLI SPOR MÜSABAKALARINDAN ÖNCE, SIRASINDA VE SONRASINDA
10 MAKROBESİN GEREKSİNİMİ: FARKLI SPOR MÜSABAKALARINDAN ÖNCE, SIRASINDA VE SONRASINDA
11 MİKROBESİNLER
12 ERGOJENİK TAKVİYELER, DOPİNG
13 EGZERSİZ, BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
14 GENEL TEKRAR
15 FİNAL SINAVI

Dan Benardot, Advanced Sports Nutrition, Second Edition.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 5 10 50
Gösterme 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 142

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek