GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES308 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Ders 3 6 4.00 2.00

LisansSağlık bilimleri alanında yapılacak bilimsel bir araştırma sürecine ilişkin evreleri vermek ve araştırma bulgularının raporlaştırılmasıyla ilgili biçim ve içerik esaslarını öğretmektir.1 Yapacağı bilimsel bir araştırmaya uygun yöntemi uygular.
2 Ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bulguların analizini değerlendirir.
3 Araştırma raporunu düzenler.
4 Bilimsel araştırma ile etik arasındaki ilişkiyi tanımlar.
5 Sağlık yönetimi alanındaki ulusal ve uluslararası araştırmaları değerlendirir.

Birinci Öğretim


-


YokHafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde Araştırma
2 Araştırma türleri-Gözlemsel Araştırmalar
3 Araştırma Türleri - Deneysel Araştırmalar
4 Uygulama: Araştırma türleri makale analizi
5 Araştırma Konusunun Seçimi – Literatür Tarama
6 Araştırmanın Amacı – Hipotezlerin Oluşturulması
7 Ara Sınav
8 Anakütle ve Örneklem, Örneklem sayısının belirlenmesi
9 Veri Toplama Yöntemleri- Anket formunun hazırlanması
10 Uygulama: Makale İncelemesi
11 Veri Analizi
12 Veri Analizi
13 Araştırmada Etik ve Hata Kaynakları
14 Araştırma Raporlanması Uygulama: Makale İncelemesi

-Erdoğan, S., Nahcivan, N., & Esin, M. N. (Eds.). (2015). Hemşirelikte araştırma: süreç, ugulama ve kritik. Nobel Tıp Kitabevi. -Mustafa Solak, Sağlık Hizmetlerine Araştırma ve Değerlendirme(2015),Anadolu Üniversitesi yayınları. -O. Hayran ve H.Özbek, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2012. -K. Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara 2004. -Bowling, A. (2014). Research methods in health: investigating health and health services. McGraw-Hill Education (UK).Ders notları, konu ile ilgili Web siteleri, power point sunumlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 24 1 24
Uygulama/Pratik 6 1 6
Makale Kritik Etme 6 1 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 1 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 35 1 35
Toplam İş Yükü (saat) 93

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek