GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES306 Hastalıklarda Diyet Tedavisi II Ders 3 6 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Çeşitli hastalıkların oluşmasında beslenmenin rolünü ve hastalıklara uygun diyet planlama hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.1 Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin önemini hatırlar.
2 Bireylerin yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite seviyesi gibi değişken faktörlerine göre beslenme durumunu değerlendirir.
3 Kişiye özgü beslenme önerilerinde bulunurken ulusal ve uluslararası rehber ve çalışmaları analiz eder.
4 Yetişkinlik döneminde karşılaşılacak farklı hastalıklar için uygun tıbbi beslenme tedavisini uygular.
5 İlaç-besin etkileşimlerini tanımlar.

Birinci Öğretim


Bu ders Kurum Hastane Uygulaması dersinin ön koşuludur.


YokHafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Özel Gruplarda Beslenmenin Değerlendirmesi- Test Diyetleri
2 Böbrek Hastalıklarında Beslenme Tedavisi
3 Böbrek Hastalıklarında Beslenme Tedavisi
4 Böbrek Hastalıklarında Beslenme Tedavisi
5 Karaciğer Hastalıklarında Beslenme Tedavisi
6 Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme Tedavisi
7 Ara Sınav
8 Kemik ve Eklem Hastalıklarında Beslenme
9 Pulmoner Hastalıklarda Beslenme Tedavisi
10 Enteral Beslenme
11 Parenteral Beslenme
12 Kanserde Beslenme Tedavisi
13 Besin Duyarlılığında Beslenme
14 Yanık Hastalarında Beslenme Tedavisi
15 Final Sınavı

- Baysal, A., ve ark., 2008. Diyet El Kitabı, 4. Baskı, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara. - Lutz, C.,Przytulski, K.2001. Nutrition and Diet Therapy.F.A.Davis Company, Philadelphia. - Shills, M.E., Olsan, J.A., Shike, M., 1994. Modern Nutrition in Health and Disease, Lea&Febiger, USA. - Thomas B.2001. Manuel of Dietetic Prcatice, Blackwell Science. Oxford. - Mahan, L.K, Raymond, J.L., 2019, Besin ve Beslenme Bakım Süreci. Çev. Ed. Gamze A., Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 48 1 48
Örnek Vaka İncelemesi 24 1 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 1 12
Ev Ödevi 24 1 24
Toplam İş Yükü (saat) 117

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek