GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES307 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji Ders 3 5 4.00 2.00

LisansEpidemiyolojinin tanımını, kavramlarını, araştırma yöntemlerini anlamak ve toplumdaki özel niteliklere sahip grupların beslenme sorunlarını, nedenlerini ve çözümlerini öğrenmek.


Öğr. Gör. Hilal Konak


1 Epidemiyolojik kavramları irdeler. Toplumda görülen beslenme sorunları tanımlar ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olur.
2 Vitamin ve mineral yetersizlikleri, protein-enerji malnutrisyonu, obezite ve diyetle ilişkili kronik hastalıkların epidemiyolojisini öğrenir ve çözüm yolları hakkında bilgi edinir.
3 Türkiye’de ve dünyada yürütülmekte olan gıda ve beslenme politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
4 Özel toplum gruplarına uygun diyet planlanmasını hakkında bilgi sahibi olur.

Birinci ÖğretimYok


Epidemiyoloji tanımı ve araştırma yöntemleri , toplumda sık görülen beslenme sorunları, epidemiyolojisi, çözüm önerileri, beslenme plan ve politikaları.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Epidemiyoloji: kavram ve temelleri 1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi
2 EPİDEMİYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi
3 Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi 1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi
4 PROTEİN ENERJİ MALNÜTRİSYONU 1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi
5 ŞİŞMANLIK VE BESLENMEYE BAĞLI BAZI KRONİK HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ
6 İYOT YETERSİZLİĞİ HASTALIKLARI
7 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI- DEMİR YETERSİZLİĞİ
8 ARA SINAV
9 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI- A VE D VITAMINI
10 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI- K VE E VİTAMİNİ
11 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI- B VİTAMİNLERİ
12 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI - C VİTAMİNİ
13 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI- ÇİNKO VE BAKIR
14 Eser elementler
15 GENEL TEKRAR
16 FİNAL SINAVI

1.Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA), T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Yayın No: 1132, Ankara, 2020 2. Willett, W. 2013. Nutritional Epidemiology. Oxford University Press. Oxford. 3. Güler, Ç., Akın, L. 2006. (Ed). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Ankara. 4. Boyle MA, Holben DH.2006.Community Nutrition in Action, Thomson, Canada. 5. WHO, FAO, UNICEF, Avrupa Birliği yayınları, Uluslararası dergiler.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Soru-Yanıt 3 3 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 6 36
Ev Ödevi 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 99

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek