GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Veriler için tanımlayıcı ölçüler, verilerin tablo ve grafiklerle özetlenmesi hakkında bilgi sahibi olma.
2 Merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ve bölünme şekli, olasılık ve olasılık dağılımları ve örneklemeyi öğrenme.
3 İstatistiksel tahminleme, hipotez testleri, ki kare testi, regresyon ve korelasyon analizi konularını anlama.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 İstatistik, Biyoistatistik ve Temel Kavramlar
2 Veri, Değişken ve Ölçüm Seviyeleri
3 Tablo ve Grafik Yapım Yöntemleri
4 Ortalamalar
5 Değişkenlik ve Bölünme Şekli
6 Olasılık Teorisi
7 Kesikli Olasılık Bölünmeleri
8 Ara Sınav Uygulanması
9 Sürekli Olasılık Bölünmeleri
10 Örnekleme Yöntemleri
11 İstatistiksel Tahminleme
12 Hipotez Testleri
13 Ki-Kare Testi .
14 Regresyon ve Korelasyon Analizleri
15 Final UygulamasıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Problem Çözümü 1 36 36
Soru-Yanıt 1 20 20
Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 36 36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek