GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES302 Toplu Beslenme Sistemleri II Ders 3 6 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Toplu beslenme sistemlerinde geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, besin güvenliğini sağlama yolları, HACCP-ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi ve toplu beslenme yönünden ticari işletmelerle ticari olmayan işletmeler arasındaki farklılıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Wida Simzari


1 Ticari nitelikli ve ticari olmayan toplu beslenme kuruluşlarının farklılıklarını tanımlar.
2 Yiyecek içecek servisinin önemini, organizasyonunu ve iş tanımlarını özetler.
3 HACCP sistemini toplu beslenme sistemlerinde uygular.
4 Besin ve besin ögesi kayıplarını önlemek için her besine özgü besin hazırlama ve pişirme yöntemlerini değerlendirir.
5 Farklı ülkelere ait servis yöntemlerinin özelliklerini bilir ve toplu beslenme sistemleri yönünden yorumlar.
6 Ekonomik üretim ve hizmet sunumunu ve maliyet kontrolünü geliştirir.
7 Mutfak ve yemekhanelerde iş sağlığı güvenliği riskleri ve önleme stratejilerini destekler.

Birinci Öğretim-


Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/ mutfak personeli, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, temel servis teknikleri, özel gruplarda servis, hijyen/HACCP, ISO 22000, maliyet kontrolü, iş sağlığı güvenliği uygulamaları, atık ve artık yönetimi.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler
2 Ticari işletmelerde organizasyon ve mutfak personeli
3 Toplu beslenme sistemlerinde besin hazırlama ve pişirme yöntemleri, I
4 Toplu beslenme sistemlerinde besin hazırlama ve pişirme yöntemleri, II
5 Ticari işletmelerde servis yöntemleri I
6 Ticari işletmelerde servis yöntemleri II
7 Besin öğeleri: Proteinler, mineraller,Vitaminler
8 Ara sınav
9 Toplu beslenme sistemlerinde hijyen I
10 Toplu beslenme sistemlerinde HACCP- TS EN ISO 22000 Yaklaşımı
11 Toplu beslenme sistemlerinde kullanılan denetim listeleri ( check-list`ler)
12 Toplu beslenme sistemlerinde maliyet kontrolü
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Final Sınavı

Besin Hijyeni Güvenliği ve HACCP, Yrd.Doç.Dr. Murat Baş, 2004, Ankara Toplu Beslenme Sistemleri, Saniye Bilici, Murat Baş, 2021, AnkaraYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 4 52
Tartışma 13 1 13
Soru-Yanıt 13 1 13
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39
Toplam İş Yükü (saat) 133

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek