GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES303 Anne ve Çocuk Beslenmesi Ders 3 5 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Anne-çocuk beslenmesi dersi ile anne ve çocukların beslenmesi konusunda, alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olmak. Edindiği bilgileri mesleki yaşantısında kullanmak. Aile ve toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.


Öğr. Gör. Hilal Konak


1 Türkiye'de ve Dünyadaki bebek ve okul öncesi dönemlere ilişkin beslenme programları ve uygulamalar hakkında bilgi edinir ve öneriler geliştirebilir.
2 Gebelik ve emziklilik dönemindeki beslenme hakkında bilgi edinir
3 Bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişme ile beslenme ilişkisi ve bebek beslenmesinin önemi hakkında bilgi edinir.
4 Bebeklik ve çocukluk dönemdeki beslenme ile ilişkili sorunları öğrenir ve çözüm önerileri geliştirebilir.
5 Enerji ve makro besin ögeleri ile mikro besin ögelerinin bu dönemdeki önemini ve kaynakları hakkında bilgi edinir.
6 Bebek ve çocuklarda besin ve besin ögesi gereksinimlerini öğrenir ve hesaplayabilir.
7 Bu gruplara yönelik beslenme eğitiminde dikkat edilmesi gereken konuları öğrenir ve eğitim yapar.

Birinci ÖğretimYok


Dersin tanımı, planı, diyet tedavisine ilişkin teorik bilgiler, hastane uygulamaları ve değişim listeleri, Anne ve çocuk beslenmesi (her yaş beslenmesinde grubu çocuk, gebe ve emzikli kadın beslenmesi, anne sütünün özellikleri, sağlıklı bebek beslenmesi, bebek kullanılan formülaların özellikleri, büyümenin izlenmesi) konuları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Beslenme ile ilgili Bazı Kavramlar ve Yeterli-Dengeli Beslenme 1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
2 Gebelik Fizyolojisi, Gereksinimleri ve Beslenme İlkeleri
3 Emziklilik dönemi Fizyolojisi, Gereksinimleri ve Beslenme İlkeleri
4 Anne sütü ve bebek beslenmesi
5 Yeni doğan ve süt çocuğu beslenmesi
6 Yeni doğan ve süt çocuğu beslenmesi- ek gıda ve formüla -I
7 GENEL TEKRAR VE VAKA UYGULAMASI
8 ARA SINAV
9 Yeni doğan ve süt çocuğu beslenmesi- ek gıda ve formüla-II
10 Okul Çağı çocuklarının beslenmesi
11 Adolasan dönemde beslenme
12 Prematüre bebek beslenmesi
13 Çocuklarda Beslenme Sorunları
14 Özel Gereksinimli Çocuklarda Beslenme
15 GENEL TEKRAR
16 FİNAL SINAVI

1. Baysal, A., Meral, A., Besler. T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol, M., Pekcan, G., Yıldız, E (2017). Diyet el kitabı, Hatiboğlu Yayınevi. Ankara 2. Şanlır, N (2022). Vakalarla öğreniyorum: Vakalarla Öğreniyorum: Çocuk hastalıklarında beslenme -1. Hedef yayıncılık ve mühendislik. Ankara 3. Mahan, K., Escott – Stump, S. (2008). Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy. 12'th Edition. WB Saundres Company.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 6 2 12
Seminer 1 1 1
Bireysel Çalışma 6 6 36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Ev Ödevi 3 3 9
Toplam İş Yükü (saat) 124

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek