GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES301 Toplu Beslenme Sistemleri I Ders 3 5 5.00 3.00

Lisans


Türkçe


Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek1 Güvenli, sağlıklı ve hijyenik besini tanımlar.
2 Menü planlaması yaparken bireylerin veya grupların çevresel durumları, yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite durumlarına göre çıkarımlarda bulunur.
3 Toplam kalite yönetimini tanımlar.
4 Yönetim ve organizasyonu tanımlar.
5 İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını destekler.
6 Standart yemek tariflerini düzenler.

Birinci Öğretim


Bu ders, Kurum Hastane Uygulaması'nın ön koşuludur.


-


Bu ders; Toplu Beslenmenin tanımı, önemi/TBYK, özellikleri TBS sistemleri, yeni üretim sistemleri.,Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon,Toplu Beslenme Sistemlerinde Stratejik Yönetim ve Kalite İyileştirme Stratejileri .,TBS'de İnsan Kaynakları Yönetimi,,TB çalışanlarının Organizasyonu, Görev Tanımları,TBS'de Fiziki Koşullar, Mutfak ve Yemekhane Donanımı,Toplu Beslenme Sistemlerinde Kullanılan Araç-Gereçler ,Yeni Teknoloji,Menü Yönetim ve Denetimi I,Menü Yönetim ve Denetimi II,Standart Yemek Tarifeleri,TBS'de Oluşan Artıklar nedenleri ve Önleme Yolları,Satın Alma Teknikleri,Depolama İlkeleri,Toplu Beslenme Sistemlerinde İş Güvenliği; konularını içermektedir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNİN TANIMLANMASI
2 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
3 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
4 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
5 PERSONEL YÖNETİMİ
6 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
7 ARA SINAV
8 MUTFAK PLANLAMA
9 STANDART YEMEK TARİFLERİ
10 MENÜ PLANLAMA VE FARKLI MENÜ TİPLERİ
11 MENÜ PLANLAMA VE FARKLI MENÜ TİPLERİ
12 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER
13 ARAÇ-GEREÇ SEÇİMİ
14 SATIN ALMA VE DEPOLAMA
15 GENEL TEKRAR
16 FİNAL SINAVI

Beyhan Y, Ciğerim N,Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Ankara,1995 Davis, B, Lockwood, A, Pantelidis, I, Alcott, P. Food and Beverage Management, Elsevier, 2008. Besin Hijyeni Güvenliği ve HACCP, Yrd.Doç.Dr. Murat Baş, 2004, Ankara Toplu Beslenme Sistemleri, Saniye Bilici, Murat Baş, 2021, Ankara Feinstein A H, Stefanelli J M. Purchasing.2002 Selection and Procurement for the Hospitality Industry, Fifth Edition,John Wiley & Sons Inc, London. Kaya, A. 2000 Misafirperverlik endüstrisinde temel mutfak bilgisi.2. basım. Güneş ofset mat. İzmir, 283s. Mc Vety,J.Paul,BradleyJ.Ware,1990.Fundamen tals of menu planing Van Nostrand Reinhold, NY.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 12 2 24
Örnek Vaka İncelemesi 14 2 28
Beyin Fırtınası 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 3 36
Toplam İş Yükü (saat) 116

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek