GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES206 Beslenme ve Sağlık Psikolojisi Ders 2 4 4.00 2.00

Lisans


Türkçe


Öğrencileri beslenme durumunu saptama yöntemleri, toplumda beslenme ile ilişkili olarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri hakkında bilgilendirmektir.


Öğr. Gör. Ali Işıktaş


1 Toplumdaki risk gruplarının beslenme sorunlarını değerlendirir
2 Farklı yeme tercihlerini yorumlar.
3 Toplumda ulusal beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasını destekler.
4 Duygu durum ve yeme davranışı arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.
5 Diyet endüstrisinin beslenme psikolojisi üzerine etkileri konusunda çıkarımlarda bulunur.
6 Obezite ve zayıflığın psikolojik nedenlerini tanımlar.

Birinci Öğretim


-


-


Bu derste beslenmenin halk sağlığı ve toplum sağlığı için önemi, beslenmenin sağlık üzerine etkisi, toplumda beslenme sorunları ve çevre sağlığı, olağan dışı durumlarda beslenme ve bağışıklanma konuları işlenmektedir.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Toplum beslenmesinin tanımı ve içeriği
2 Beslenme epidemiyolojisi
3 Toplum beslenmesi konusunda dünya çapında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile bunların görevleri
4 Beslenme durumunu saptama yöntemleri
5 Beslenme antropometrisinde kullanılan altın standartlar
6 Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar
7 Beslenme yetersizliğinin klinik belirtileri
8 Ara Sınav
9 Biyomarkerlar: Biyokimyasal yöntemler
10 Biyomarkerlar: Hematolojik yöntemler
11 Sağlık istatistikleri
12 Yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları
13 Besin tüketim araştırmaları
14 Ekolojik etmenler
15 Final Sınavı

1. Dr Ian Albery, Dr. Marcus Munafo - Key Concepts in Health Psychology-SAGE (2008) 2. (Wiley Clinical Psychology Handbooks) Levine, Michael P._ Smolak, Linda - The Wiley Handbook of Eating Disorders-Wiley-Blackwell (2015) 3. (Treatment Plans and Interventions for Evidence-Based Psychot) Rene D. Zweig, Robert L. Leahy - Treatment Plans and Interventions for Bulimia and Binge-Eating Disorder-The Guilford Press (2011) 4. Antonia C. Lyons, Kerry Chamberlain - Health Psychology_ A Critical Introduction (2006)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 2 26
Tartışma 13 1 13
Soru-Yanıt 13 1 13
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 101

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek