GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC318 Architectural Design V Ders 3 6 8.00 5.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, tekrar, çoğaltma, çeşitlendirme problemlerinin yanı sıra mahremiyet - kamusallık ilişkisinin irdelenmesi ve öğrencinin karmaşık problemlere çözüm getirmesidir.


Dr. Mahsa Tekin Dr. Paria Valizadeh Dr. Alireza Kharazmi Nezhad


1 Çevre şartlarını analiz edebilir.
2 Mimari tasarım ile yaptığı araştırmaları ilişkilendirebilir.
3 Kentsel ve mimari verileri birleştiren bir sosyal konut senaryosu geliştirebilir.
4 Üst ölçek kararlarını mimari ölçeğe uyarlayabilir.
5 Tekrar ve çoğaltma içeren bir proje geliştirebilir.
6 Toplu bir yerleşimin gerektirdiği araç park alanlarını çözümleyebilir
7 Mimari tasarımı farklı anlatım teknikleri ile ifade edebilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kent merkezinin yoğun şekilde kullanılmasını destekleyecek ve kent merkezinin değişim/dönüşümünün kentlinin kullanımına olanak verecek yeni işlevler ile mümkün olabileceği aktarılır. Hem de kullanıcının beklentilerine cevap verebilecek barınma işlevinin bu alanla etkileşim kurabileceği işlev-biçim-çevre parametreleri dikkate alınarak tasarlanan proje ile ortaya konur.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ders tanıtımı, alan ve proje hakkında bilgilendirme -
2 - Çevresel analizlerin yapılması
3 Bölgeye ait analizlerin incelenmesi, incelenen örneklerden yapılan çıkarımların tartışılması
4 - Analizler ve çıkarımların incelenmesi, ihtiyaç programının tartışılması, leke etüdü üzerinden kritikler
5 - 1/500 Vaziyet planı, kütle önerileri
6 - 1/500 Vaziyet Planı, Kütle Kararları
7 - 1/200 Plan önerileri
8 Vize
9 - 1/200 Plan önerileri
10 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri
11 - 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri
12 - 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri
13 - 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri
14 - 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri

-Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Örnek Vaka İncelemesi 7 3 21
Bireysel Çalışma 13 12 156
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 207

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek