GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC317 Architectural Design IV Ders 3 5 8.00 5.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, tekrar, çoğaltma, çeşitlendirme problemlerinin yanı sıra mahremiyet - kamusallık ilişkisinin irdelenmesi ve öğrencinin karmaşık problemlere çözüm getirmesidir.


Dr. Mahsa Tekin Dr. Alireza Kharazmi Nezhad Dr. Paria Valizadeh


1 Mevcut kentsel çevreye ait verileri okuyabilmek, kentsel ve mimari veriler arasında senaryo geliştirerek tasarım yapmak
2 Üst ölçekte alınan kararları mimari ölçeğe indirgeyerek tasarım yapmak
3 Tasarıma etki eden çevresel etmenleri irdelemek ve doğru ilişkileri kurmak, sentez yapmak
4 Tekrar ve çoğaltma içeren bir projeyi yasal bağlayıcılıklara uygun olarak çözümleme

Birinci ÖğretimYok


Kent merkezinin yoğun şekilde kullanılmasını destekleyecek ve kent merkezinin değişim/dönüşümünün kentlinin kullanımına olanak verecek yeni işlevler ile mümkün olabileceği aktarılır. Hem de kullanıcının beklentilerine cevap verebilecek barınma işlevinin bu alanla etkileşim kurabileceği işlev-biçim-çevre parametreleri dikkate alınarak tasarlanan proje ile ortaya konur.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Ders tanıtımı, alan ve proje hakkında bilgilendirme
2 Çevresel analizlerin yapılması
3 Bölgeye ait analizlerin incelenmesi, incelenen örneklerden yapılan çıkarımların tartışılması
4 Analizler ve çıkarımların incelenmesi, ihtiyaç programının tartışılması, leke etüdü üzerinden kritikler
5 1/500 Vaziyet planı, kütle önerileri
6 1/500 Vaziyet Planı, Kütle Kararları
7 1/200 Plan önerileri
8 Vize
9 1/200 Plan önerileri
10 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri
11 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri
12 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri
13 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri
14 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri
15 Final JüriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Örnek Vaka İncelemesi 7 3 21
Bireysel Çalışma 13 10 130
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 197

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek