GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC216 Architectural Design III Ders 2 4 8.00 4.00

LisansDersin amacı, proje alanına yaklaşım, bağlamın çözümlenmesi, irdelenmesi, sorunsalın belirlenmesi, çözümlenmesi ve gerekli ölçek uyarınca öneriler getirilmesidir.


Öğr. Gör. Nazlıcan Nazlı


1 Çevre şartlarını analiz edebilir.
2 Bir kültür mekanı için tasarım senaryosu geliştirebilir.
3 Mimari tasarım ile yaptığı araştırmaları ilişkilendirebilir.
4 Vaziyet planı ölçeğinde tasarım kararları alabilir.
5 Projenin gerektirdiği çizimleri farklı anlatım teknikleriyle ifade edebilir.

Birinci ÖğretimYok


Proje kapsamında, öğrencilerden kültürler arası bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmeleri beklenir. Öğrenci ilk etapta ait olduğu kültürden ayrı bir hedef kültür seçer ve bunu analiz eder. Daha sonra, hedef ülkeye Türkiye’den giden demiryolu ya da deniz yollarını araştırır. Araştırmalar sonucu kendine bir rota belirler. Belirlediği rotanın türüne göre tren vagonu ya da gemi konteyner boyutlarını ve taşımacılık detaylarını inceler. Hedef kültür analizinden çıkardığı sonuçlara göre sosyal sorumluluk niteliği olan bir fonksiyon tasarımı yapar. Bu fonksiyon, bir tren vagonu ya da konteyner aracılığıyla taşınıp götürülebilecek ve yerinde inşa edilebilecek nitelikte olmalıdır. Tasarlanan fonksiyon; eğitim, sağlık, sanat, gastronomi vs. gibi alanlarda olabilir. Tasarlanan fonksiyonun bir mimari programa dönüşmesi ve mekansallaşması sürecinde gidecek olduğu yerin kültürünü yansıtması veya oraya adapte olması beklenir. Kurulacak mekan, bir veya birden fazla modülün içine hazır olarak kurulabileceği gibi modüllerin içine sığacak şekilde demonte olarak da kurgulanabilir. Bu noktada, öğrenciden demonte mekanın inşa sürecini de tasarlaması beklenir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş, Konunun Tanımı, Kavramların Belirlenmesi
2 Seçilen kültürün analizi, rota araştırması
3 Seçilen kültürün analizi, rota araştırması
4 Fonksiyon tasarımı, Tasarlanan fonksiyonun seçilen kültürle beraber değerlendirilmesi
5 Fonksiyon tasarımı, Tasarlanan fonksiyonun seçilen kültürle beraber değerlendirilmesi
6 Tasarlanan fonksiyonun modülerleştirilmesi
7 Tasarlanan fonksiyonun modülerleştirilmesi
8 Vize Jüri
9 Fonksiyonun mekansallaştırılması
10 Fonksiyonun mekansallaştırılması
11 Mekansallaşan fonksiyonun modüle adaptasyonu ve taşınması
12 Mekansallaşan fonksiyonun modüle adaptasyonu ve taşınması
13 Çalışmaların değerlendirilmesi ve sunum haline getirme
14 Çalışmaların değerlendirilmesi ve sunum haline getirme
15 final jüriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
Tartışma 12 3 36
Örnek Vaka İncelemesi 3 3 9
Rapor Hazırlama 5 3 15
Proje Hazırlama 12 3 36
Proje Sunma 12 1 12
Bireysel Çalışma 12 5 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 200

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek