GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC217 Earthquake Resistant Buildings Ders 2 3 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Amaç, öğrencilere olasılıklı bir şekilde belirtilen nominal tasarım sismik eylemi için yapısal hasarın meydana gelmesine izin veren sıradan betonarme bina yapılarının sismik tasarımı için kod tarafından öngörülen tasarım hedeflerinin ve gereksinimlerinin yorumlanmasını öğretmektir. Bu bağlamda, rijitlik, mukavemet ve sünekliğin yapısal özellikleri, standart kapasite tasarım kuralları ile birlikte tanıtılmış ve gereksinimleri tartışılmıştır.


Öğretim Görevlisi Ebru TOY


1 Öğrenciler ileri Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlayabilecek ve kullanabileceklerdir.
2 Öğrenciler, sismik tasarım kodları, yapısal dinamiği, geoteknik deprem mühendisliği, depreme dayanıklı tasarım, sismik data toplama ve manipülasyonu, deprem tehlikesi ve risk analizi hakkında temel bilgileri geliştirebileceklerdir.
3 Öğrenciler bağımsız bir şekilde araştırma projeleri tasarlayıp yürütebileceklerdir.
4 Öğrenciler mesleki ve etik sorumluluk sergileyebileceklerdir.
5 Öğrenciler, modern teknoloji ile bağlantılı olarak sürekli öğrenme bilinci geliştirebileceklerdir.

Birinci ÖğretimYok


Deprem Mühendisliğine Giriş, beton ve donatının gerilme-birimşekildeğiştirme ilişkisi, sünekliğin önemi, kirişin sünekliği, süneklik için tasarım ve detaylandırma, yukarıdaki kavrama dayalı basit problemler, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi (sismik katsayı yöntemi) kullanılarak bina çerçevesi üzerindeki deprem kuvvetlerinin hesabı, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Deprem Mühendisliğine Giriş
2 Deprem Mühendisliğine Giriş
3 Deprem Terminolojisi
4 Depremlerin Binalara Etkileri, Sismik Tasarım Faktörleri
5 Kütle Merkezi ve Rijitlik Merkezinin Hesaplaması (Örnek)
6 Kütle Merkezi ve Rijitlik Merkezinin Hesaplaması (Örnek)
7 Depreme Dayanıklı Tasarım Felsefesi, Depreme Dayanıklı Yapılar
8 Ara Sınav
9 Depreme Dayanıklı Tasarım Felsefesi, Depreme Dayanıklı Yapılar
10 Depreme Dayanıklı Yapısal Sistemler Sismik tasarım yöntemleri, Eşdeğer yanal kuvvet yöntemi (sismik katsayı yöntemi)
11 Depreme Dayanıklı Yapısal Sistemler Sismik tasarım yöntemleri, Eşdeğer yanal kuvvet yöntemi (sismik katsayı yöntemi)
12 Depreme Dayanıklı Yapısal Sistemler Sismik tasarım yöntemleri Eşdeğer yanal kuvvet yöntemi (sismik katsayı yöntemi) (Örnekler)
13 Depreme Dayanıklı Yapısal Sistemler Sismik Analiz Dinamik Analiz (Zaman Tanım Alanında Analiz Yöntemi ve Tepki Spektrumu Yöntemi) Tepki Spektrumu Yöntemi (Örnek)
14 Eski ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliğinde Eşdeğer Yanal Kuvvet Yöntemi -TSC 2007 ile TBSC 2018
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders Notları A.K. Chopra, Dynamics of structures theory and applications to earthquake engineering, Prentice Hall of India, 2008. S.L. Kramer, Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1996. Depreme Dayanıklı Binaların Tasarımına Giriş, Kutlu Darılmaz. Birsen Yayınevi Türk Deprem Yönetmeliği, 2007 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği TS500, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım KurallarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 138

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek