GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Öğrenciler ileri Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlayabilecek ve kullanabileceklerdir.
2 Öğrenciler, sismik tasarım kodları, yapısal dinamiği, geoteknik deprem mühendisliği, depreme dayanıklı tasarım, sismik data toplama ve manipülasyonu, deprem tehlikesi ve risk analizi hakkında temel bilgileri geliştirebileceklerdir.
3 Öğrenciler bağımsız bir şekilde araştırma projeleri tasarlayıp yürütebileceklerdir.
4 Öğrenciler mesleki ve etik sorumluluk sergileyebileceklerdir.
5 Öğrenciler, modern teknoloji ile bağlantılı olarak sürekli öğrenme bilinci geliştirebileceklerdir.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Deprem Mühendisliğine Giriş
2 Deprem Mühendisliğine Giriş
3 Deprem Terminolojisi
4 Depremlerin Binalara Etkileri, Sismik Tasarım Faktörleri
5 Kütle Merkezi ve Rijitlik Merkezinin Hesaplaması (Örnek)
6 Kütle Merkezi ve Rijitlik Merkezinin Hesaplaması (Örnek)
7 Depreme Dayanıklı Tasarım Felsefesi, Depreme Dayanıklı Yapılar
8 Ara Sınav
9 Depreme Dayanıklı Tasarım Felsefesi, Depreme Dayanıklı Yapılar
10 Depreme Dayanıklı Yapısal Sistemler Sismik tasarım yöntemleri, Eşdeğer yanal kuvvet yöntemi (Sismik Katsayı Yöntemi)
11 Depreme Dayanıklı Yapısal Sistemler Sismik tasarım yöntemleri, Eşdeğer yanal kuvvet yöntemi (Sismik Katsayı Yöntemi) (Örnekler)
12 Depreme Dayanıklı Yapısal Sistemler Sismik tasarım yöntemleri Eşdeğer yanal kuvvet yöntemi (Sismik Katsayı Yöntemi) (Örnekler)
13 Depreme Dayanıklı Yapısal Sistemler Sismik Analiz Dinamik Analiz (Zaman Tanım Alanında Analiz Yöntemi ve Tepki Spektrumu Yöntemi) Tepki Spektrumu Yöntemi (Örnek)
14 Eski ve Yeni Türk Deprem Yönetmeliğinde Eşdeğer Yanal Kuvvet Yöntemi -TSC 2007 ile TBSC 2018
15 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 5 10 50
Soru-Yanıt 4 10 40
Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Performans 4 10 40
Toplam İş Yükü (saat) 146

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek