GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC213 Architectural Design II Ders 2 3 8.00 4.00

Lisans


Türkçe


Öğrencinin eleştirel, deneysel, yenilikçi, tasarım düşüncesinin geliştirmesi; Öğrencinin güncel mimari ve kentsel tasarım problemlerini erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ekseninde ele alması Öğrencinin mimari düşünceyi, program, bağlama ilişkin veriler, mekansal organizasyon ve biçimsel kurgu özellikleriyle bütünleştirilmesi Öğrencinin projesine özgü temsil araçlarına ilişkin araştırmalar yapması.


Dr. Öğretim Üyesi Ela Bozkurt Öğr. Gör. Işıl İplik Öğr. Gör. Mert Kalkan


1 Yenilikçi ve deneysel tasarım yaklaşımları geliştirebilir
2 Sürdürülebilir ve erişilebilir tasarım bakış açısını tanıyabilir
3 Süreçte çok yönlü düşünme yetisini kullanabilir
4 Tasarlanan projeyi ifade etmek için özgün temsil yöntemleri geliştirebilir

Birinci Öğretim


-


Yok


Kentsel Yaratıcılık, Yaratıcı Etkinlik Mekanları


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tanışma, açıklamalar, proje konusunun verilmesi: in-fill, yaratıcı kent mekanı kavramlarının tartışılması, (1000m3'ü aşmayacak şekilde)
2 Infill, kent mekanı ve yaratıcılık kavramları üzerine çalışma/ arsa analizleri, araştırma, konu/ yer ilişkisi, modeller/ öneriler, kavramsal maket ve sunumlar, tartışma.
3 Infill, kent mekanı ve yaratıcılık kavramları üzerine çalışma/ arsa analizleri, araştırma, konu/ yer ilişkisi, modeller/ öneriler, kavramsal maket ve sunumlar, tartışma.
4 İlk teslim: arsa analiz konu anlatımı, konsept ve kavramların tanımı, çalışma alanı maketi, analiz ve bireysel senaryolar ile ilgili değerlendirilme
5 Yer/ Yerleşim/ yapılaşma önerileri; Bireysel senaryo ve konsept ile ilgili değerlendirmeler
6 Yer/ Yerleşim/ yapılaşma önerileri; Bireysel senaryo ve konsept ile ilgili değerlendirmeler
7 Yer/ Yerleşim/ yapılaşma önerileri; Bireysel senaryo ve konsept ile ilgili değerlendirmeler
8 Vize/Jüri
9 Yapının çevre ile ilişkisi, vaziyet planı ve mekansal kurgunun geliştirilmesi, plan, kesit ve cephe çalışmaları
10 Yapının çevre ile ilişkisi, vaziyet planı ve mekansal kurgunun geliştirilmesi, plan, kesit ve cephe çalışmaları
11 Yapının çevre ile ilişkisi, vaziyet planı ve mekansal kurgunun geliştirilmesi, plan, kesit ve cephe çalışmaları
12 Mekan organizasyonu üzerine çalışmaların değerlendirilmesi Proje revizyonları incelenecektir.
13 Mekan organizasyonu üzerine çalışmaların değerlendirilmesi Proje revizyonları incelenecektir.
14 Yakın çevre, mekan organizasyonu ve sunum teknikleri üzerine son değerlendirme Proje revizyonları incelenecektir.

Tschumi, B. (1994) The Manhattan Transcripts, Wiley. Opher, P. (1992) Modern Infill Architecture, Heritage Tours Publications. Landry, C. (2008) The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Routledge. Borrup, T. (2006) The Creative Community Builder's Handbook: How to Transform Communities Using Local Assets, Arts, and Culture, Fieldstone Alliance. Tanaç, M. (2010) Tarihi Çevrede Yeni Ek ve Yeni Yapı Olgusu Çağdaş Yaklaşım Örnekleri, Yalın Yayıncılık. Sumner-Boyd, H., Freely, J. (2016). İstanbul'u Dolaşırken, Pan Yayıncılık. Şahin, E., Dostoğlu, N. (2007). Kentsel Mekan Tasarımında Doğal Verilerin Kullanımı, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(1), 29-40. İnceoğlu, M., Aytuğ, A. (2009), Kentsel Mekânda Kalite Kavramı, Megaron, 4(3), 131-146. https://futurearchitectureplatform.org/Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 8 8
Alan Gezisi 1 6 6
Proje Hazırlama 12 10 120
Proje Sunma 3 1 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
Okuma 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 200

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek