GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES102 Temel Biyokimya Ders 1 2 4.00 3.00

Lisans


Türkçe


Canlılığın temel özellikleri ile canlılık yapısının biyokimyasal yönden incelenmesini öğretmek, Canlı organizmada bulunan başlıca moleküllerin ve makro moleküllerin yapı ve fonksiyonlarının kavratılması


Öğr. Gör. Doruk AKDOĞAN


1 Biyokimya ile ilgili terimleri tanımlar ve Biyokimyanın tarihçesini, canlılarda bulunan temel biyokimyasal olayları söyler
2 Canlı organizmalarda kimyasal dönüşüm ve metabolizmayı özetler.
3 Hücrenin temel özelliklerini tanımlayarak organellerin hücrelerin fonksiyonu için önemini açıklar.
4 Temel biyomoleküllerin (amino asit, karbonhidrat, protein, enzim, lipidler, vitaminler vb.) kullanım alanları arasında ayrım yapar.
5 Biyomoleküllerin amaçlarına ve fonksiyonlarına göre metabolizmadaki önemleri hakkında görüşünü belirtir.

Birinci Öğretim


Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.


Yok


Bu ders Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, Su, kimyasal bağlar, pH, Kimyasal reaksiyonlar, anabolizma ve katabolizma, Hücre ve organellerinin incelenmesi, Amino asitlerin yapısı ve peptid bağının oluşumu, Proteinlerin görevleri ve yapıları, Enzimler, Karbohidratların görevleri ve yapıları, Lipitlerin görevleri ve yapıları, Hormonlar ve yapıları, Hormonların görevi ve etki mekanizmaları, Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonu, Minerallerin yapısı ve özellikleri konularını içermektedir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
2 Su, kimyasal bağlar, pH Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
3 Kimyasal reaksiyonlar, anabolizma ve katabolizma Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
4 Hücre ve organellerinin incelenmesi Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
5 Amino asitlerin yapısı ve peptid bağının oluşumu Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
6 Proteinlerin görevleri ve yapıları Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
7 Enzimler Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
8 Ara Sınav
9 Karbohidratların görevleri ve yapıları Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
10 Lipitlerin görevleri ve yapıları Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
11 Hormonlar ve yapıları Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
12 Hormonların görevi ve etki mekanizmaları Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
13 Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonu Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
14 Minerallerin yapısı ve özellikleri Döküman/ Sunum, ders anlatımı Araştırma
15 Final Sınavı

Tıbbi Biyokimya (Nobel Tıp Kitabevleri-Prof.Dr. Bahattin Adam) Biyokimya (Prof. Dr. İrfan Küfrevioğlu, Prof. Dr. Edip Keha) Kolay Biyokimya (İstanbul Kitabevi- WILEY-BLACKWELL) Lippincott Biyokimya: Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları Biochemistry (Jeremy Mark Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer) Lehninger Biyokimyanın İlkeleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 91

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek