GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBES101 Genel Mikrobiyoloji Ders 1 1 4.00 3.00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere mikroorganizmalar ile ilgili temel bilgiler aktarmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Nisa UYAR ALPASLAN


1 Mikrobiyoloji ile ilgili temel kavramlar, tanımlar ve ilgili terimleri tanımlar.
2 Mikrobiyolojinin tarihini açıklayabilir.
3 Bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve immünoloji alanlarında genel bilgi sahibi olur.
4 Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve özelliklerini açıklayabilir.
5 Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin anatomi ve fizyolojisi karşılaştırabilir.

Birinci Öğretim


-


-


Mikroorganizmaları sınıflandırarak; bakteri, virüs, parazit ve mantarların temel yapısı, özellikleri, beslenme ve üreme koşulları, genetik yapıları hakkında temel bilgileri içerir. Mikroorganizmaların morfolojik, biyokimyasal ve serolojik özellikleri ile faaliyetleri hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca, mikroorganizmaların yapısal özelliklerini anlamayı kolaylaştırmak ve tanımlanmaları için gerekli temel işlemleri içeren laboratuvar uygulamaları yapılacaktır.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
4 Tıbbi mikrobiyolojiye giriş, tıp mikrobiyolojisinin tarihsel gelişimi, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, prokaryotik ve ökaryotik canlıların özellikleri
8 Bakterilerin morfolojik yapıları, hücresel elemanları
12 Bakterilerin üremesi, besinsel ve fiziksel gereksinimleri,besiyerleri ve koloni morfolojileri
16 Mikroorganizmalar arası ilişkiler
20 Mikroorganizma insan ilişkisi
24 Bakterilerin virulans faktörleri
28 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon
32 Ara Sınav sınav
36 Bakteri genetiği, Bakterilerde Genetik Madde Aktarımı.
40 Antibiyotikler, sınıflandırılması, etki mekanizması, Antibiyotiklere Direnç
44 Virüslerin sınıflandırması ve genel özellikleri
48 Tıbbi önemi olan parazitlere giriş
52 Tıbbi önemi olan parazitlere giriş
56 İmmünolojiye giriş ve doğal bağışıklık
60 Final Sınavı

Güneş Tıp Kitabevi Murray Temel Tıbbi MikrobiyolojiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 21 21
Tartışma 1 20 20
Soru-Yanıt 1 21 21
Bireysel Çalışma 1 21 21
Ev Ödevi 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 100

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek