GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBLG120 Bilgisayar Programlama Ders 1 2 3.00 3.00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı öğrencilerin temel programlama yöntemleri ve algoritmik problemler ile tanıştırılması; uygulama ve projeler yordamıyla temel programlama disiplinini kazanmasıdır


Dr.Öğr. Aliye Saraç


1 C programlama dilinde yer alan yapılar hakkında yeterli bilgi.
2 Farklı yapıdaki problemleri çözmek için algoritma geliştirebilme becerisi.
3 Teorik ve pratik bilgileri program tasarlama ve gerçekleştirme için kullanabilme becerisi.
4 Gerçek hayatta ki bir ihtiyaca yönelik masaüstü uygulaması projesini C programlama dili ile tasarlayıp geliştirebilmek, raporlamak ve sunabilmek.

Birinci Öğretim


yok


Yok


Önemli bilgisayar sistemi kavramlarına giriş (Bilgisayar bileşenleri, yazılım, işletim dosya sistemi, programlama dilleri, derleyiciler), Problem çözme (Algoritmalar, sözde kod, akış şeması), Algoritma tasarımı, Basit veri tipleri, Sabitler, Değişkenler, Tanımlayıcılar, İsimlendirilmiş sabitler, Aritmetik operatörler, İlişkisel ve mantıksal operatörler, Şartsal ifadeler, Döngüler (While, Do While), Döngüler (For) ve döngü anahtar sözcükleri, Fonksiyonlar, Özyinelemeli fonksiyonlar, Fonksiyon aşırı yüklemesi, Karakter dizileri, karakter dizi fonksiyonları, Diziler, Çok boyutlu diziler, Dizi sıralama, dizilerde arama, İşaretçiler, Referansla geçirme, değerle geçirme, Fonksiyon işaretçileri, Dosya işlemleri.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Programlamanın temel kavramları
2 C'ye giriş, veri türleri, bildirim ve tanımlama, sabitler, Operatörler
3 Kontrol Yapıları
4 Kontrol yapıları
5 Döngüler
6 Döngüler
7 Diziler
8 Ara Sınav
9 Fonksiyonlar
10 Fonksiyonlar
11 Stringler & İşaretçiler
12 İşaretçiler
13 Dosya İşlemleri
14 Proje Sunumları

C ile Programlama (Yazar: Paul Deitel – Harvey Deitel Çeviri Editörü: Cemil Öz Yayınevi: Palme Yayınevi)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Proje Hazırlama 1 20
Proje Sunma 1 20
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Proje Hazırlama 1 30 30
Proje Sunma 1 1 1
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Ev Ödevi 3 5 15
Toplam İş Yükü (saat) 80

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek