GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EARC112 Architectural Design I Ders 1 2 8.00 4.00

Lisans


İngilizce


Dersin amacı, proje alanına yaklaşım, bağlamın çözümlenmesi, irdelenmesi, sorunsalın belirlenmesi, çözümlenmesi ve gerekli ölçek uyarınca öneriler getirilmesidir.


Öğr. Gör. İlayda Torlak, Öğr. Gör. Yaşar Umut Barış Bektaş


1 Çevre şartlarını analiz edebilir.
2 Tasarım senaryosu geliştirebilir.
3 Bir senaryo kapsamında tasarlayabilir.
4 Konuta dair bir tasarım problemini çözebilir
5 Mimari tasarımı farklı anlatım teknikleri ile ifade edebilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok.


Proje kapsamında, proje alanını mahalle ölçeğinden yaklaşımla fiziksel ve sosyal olarak analiz etmek, çıkarımda bulunmak, problemlere sistematik olarak yaklaşarak çözüm önerileri getirmek konu edilmektedir. Söz konusu problematik kültürel, ekonomik, ontolojik ve teknik boyutları ile ele alınmakta ve alanın yaşama biçimini, pozitif alışkanlıklarını, belleğini destekleyen; sorunları çözümlemeye yönelik konsept ve teknik proje üretimi gerçekleştirilmektedir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş, Konunun Tanımı, Kavramların Belirlenmesi
2 Kavram araştırmaları, Araştırma Sorularının Tartışılması,Yapı İncelemeleri
3 Araştırılan kavramlarla ilgili yapı incelemelerinin tartışılması (geçici yapı)
4 Araştırılan kavramlarla ilgili yapı incelemelerinin tartışılması (geçici yapı), Alan araştırmaları hakkında tartışmalar
5 Alan araştırmaları, alan ile ilgili analizler
6 Alan analizleri, Yüzen yapı örneklerinin incelenmesi
7 Analiz ve örnek incelemeleri sonucunda senaryonun tasarlanması ve ihtiyaç programının tartışılması, leke etüdü incelenmesi
8 Vize Jüri
9 Fikirlerin teknik çizime aktarılması (1/100 ölçekte çizimler, perspektifler, siluetler vs.)
10 Fikirlerin teknik çizime aktarılması (1/100 ölçekte çizimler, perspektifler, siluetler vs.)
11 Fikirlerin teknik çizime aktarılması (1/100 ölçekte çizimler, perspektifler, siluetler vs.)
12 Fikirlerin teknik çizime aktarılması (1/100 ölçekte çizimler, perspektifler, siluetler vs.)
13 Çalışmaların değerlendirilmesi ve sunum haline getirme
14 Çalışmaların değerlendirilmesi ve sunum haline getirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
Tartışma 12 3 36
Örnek Vaka İncelemesi 3 3 9
Rapor Hazırlama 5 3 15
Proje Hazırlama 12 3 36
Proje Sunma 12 1 12
Bireysel Çalışma 12 5 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 200

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek