GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBLG220 Nesne Yönelimli Programlama Ders 2 4 6.00 3.00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı nesneye dayalı programlama kavramlarını tanıtarak bunların farklı uygulama alanlarına ait gerçek olayların modellenmesinde veya gerçek sistemler oluşturulmasında kullanılmasını sağlayarak, nesneye yönelik programlamanın genel prensiplerinin öğretilmesidir.


Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm ŞANAL


1 Nesneye yönelik düşünme ve programlama kabiliyeti kazanır.
2 Sınıf ve Nesne kavramını öğrenir.
3 Nesne hiyerarşisi, Miras alma, polimorfizmi ve arayüzleri öğrenir.
4 Erişim Düzenleyicilerini ve diğer kavramlarla ilişkisini öğrenir.
5 İstisna yönetimini öğrenir.

Birinci Öğretim


Yok.


Yok


Nesne yönelimli programlamanın tanımı. Nesne yönelimli programlama kavramlarına giriş. Modüler programlama tasarımına yaklaşımlar. Nesneyle ilgili temel kavramlar: Nesneler, sınıflar, sınıflararası hiyerarşi, kalıtım, ve soyut sınıflar, fonksiyonlar, operator aşırı-yüklemeleri, sanal fonksiyonlar, sanal tabanlı sınıflar ve dönüşüm, tekli ve çoklu kalıtım ve nesne hiyerarşileri, nesne tabanlı program geliştirme, Java uygulamaları.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Nesneye yönelik programlama ile ilgili genel tanımlar.
2 Nesne yönelimli çözümleme ve tasarım
3 Veri tipleri, değişkenler, diziler
4 Operatörler
5 Döngüler
6 Sınıf kavramı
7 Nesne kavramı
8 Ara Sınav
9 Kurucu metotlar ve nesne referansları
10 Erişim seviyeleri (public, private, protected)
11 Kalıtım (Miras) ve super deyimi
12 Arayüzler
13 Soyut Sınıflar
14 Hata Yakalama
15 Final Sınavı

John Lewis , William Loftus, Java Software Solutions: Foundations of Program Design Pearson (7ci Baskı) P. J. Deitel and H. M. Deitel, Java How to Program, 9.cu Baskı. Pearson Education. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/ http://www.java.com/en/download/manual.jsp.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 60
Proje Sunma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Ev Ödevi 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 140

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek