GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
0 0 0 0

Lisans

1 Nesneye yönelik düşünme ve programlama kabiliyeti kazanır.
2 Sınıf ve Nesne kavramını öğrenir.
3 Nesne hiyerarşisi, Miras alma, polimorfizmi ve arayüzleri öğrenir.
4 Erişim Düzenleyicilerini ve diğer kavramlarla ilişkisini öğrenir.
5 İstisna yönetimini öğrenir.YokHafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Nesneye yönelik programlama ile ilgili genel tanımlar.
2 Nesne yönelimli çözümleme ve tasarım
3 Veri tipleri, değişkenler, diziler
4 Operatörler
5 Döngüler
6 Sınıf kavramı
7 Nesne kavramı
8 Ara Sınav
9 Kurucu metotlar ve nesne referansları
10 Erişim seviyeleri (public, private, protected)
11 Kalıtım (Miras) ve super deyimi
12 Arayüzler
13 Soyut Sınıflar
14 Hata YakalamaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Ev Ödevi 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Ev Ödevi 4 5 20
Toplam İş Yükü (saat) 140

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek