GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS206 Entrepreneurship Ders 2 4 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Dersin amacı, başkaları için çalışmanın yanı sıra kendi işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmektir.1 Başarılı bir girişim kurmaya motive olma

Birinci Öğretim


Dersin ön koşulu olan ders/ler bulunmamaktadır.


Yok


Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Girişimciliğin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri, Dünya’da ve Türkiye’de Girişimciliğin Tarihi Gelişimi
2 Girişimcilik Türleri, Türkiye’deki Girişimcilik Türleri Örnekleri
3 Girişimci Olma Nedenleri ve Gerekli Beceriler, Türkiye’deki Girişimcilik Türleri Örnekleri
4 Girişimci Olma Nedenleri ve Gerekli Beceriler, Türkiye’deki Girişimcilik Türleri Örnekleri
5 Girişimcilik Kültürü ve Temel Fonksiyonları
6 Girişimcilikte Motivasyon ve Girişimcilik Niyetleri
7 Bilişsel Girişimcilik ve Karar Verme, Girişimcinin Ekonomik Rolü
8 Ara Sınav
9 Girişimcilikte Başarı, Paydaşlar ve Sosyal Sorumluluk, Girişimcilikte Vizyon, Misyon, Amaç ve Strateji
10 Girişimci Organizasyon, Girişimci Olmak İçin Gerekli Olan Yetenek, Kalite ve Fon Kaynakları
11 KOBİ Tanımı, Özellikleri ve Finansmanı, KOBİ’lerin Sorunları
12 Türkiye’de Girişimcilere ve KOBİ’lere Sağlanan Destekler
13 Girişimcilik Süreci ve Uygulaması, Fizibilite Etüdü
14 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Örnek Vaka İncelemesi 3 4 12
Bireysel Çalışma 5 10 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 6 4 24
Performans 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 146

ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek