GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS206 Entrepreneurship Ders 2 4 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


1. To introduce the basic concepts, principles and approaches of entrepreneurship, and to be aware of the importance of entrepreneurship for national and global economies. 2. To examine the current issues in the field of entrepreneurship and to identify the problems faced by entrepreneurs in the initiation and growth of new ventures. 3. To understand entrepreneurial motivation and entrepreneurial success by examining individual-level issues such as entrepreneurial mindset and personality traits. 4. To learn how to turn a business idea into an entrepreneurial opportunity and how to evaluate and validate this entrepreneurial opportunity. 5. To develop an awareness of the importance of making a business plan before creating a new venture and to learn to prepare a business plan in order to put into practice entrepreneurial opportunities. 6. To understand the importance of creativity and innovation in the context of entrepreneurship, as well as to learn practices that can increase creativity and innovation performance in business ventures. 7. To learn to create a new venture and to understand the structure and characteristics of an innovative and entrepreneurial organization. 8. To understand the importance of family business entrepreneurship both in national and global economies, as well as the dynamics, opportunities and challenges of family businesses. 9. To learn the methods of financing new ventures through examining different types of financing sources such as debt financing, venture capital, angel investors and crowdfunding. 10. To introduce different types of entrepreneurship such as technological, social, sustainable, international, global, and digital entrepreneurship. 11. To evaluate the effects of digital transformation and the fourth industrial revolution on the phenomenon of entrepreneurship and entrepreneurship practices on the world.


Doç. Dr. Canan Ceylan


1 1. Geleceğin girişimcileri için girişimciliğin temel kavramları, ilkeleri ve güncel konuları hakkında bilgi sahibi olmak 2. Kişinin kendi girişimcilik potansiyelini keşfetmesi 3. Girişimcilik fırsatlarını belirlemek, değerlendirmek ve doğrulamak 4. Uygun finansman kaynaklarıyla yeni bir girişimi finanse etmek için çeşitli alternatifleri araştırmak 5. Yenilikçi ve girişimci örgütlerin yapısını ve özelliklerini açıklamak 6. Yeni bir iş fikrine dayalı kapsamlı bir iş planı geliştirmek

Birinci Öğretim


İşletme Yönetimine Giriş


Group Assignment: Preparing a business plan in groups


This course provides information on the phenomenon of entrepreneurship from a broad perspective. The following subjects are covered throughout the course: The concepts and principles of entrepreneurship, importance of entrepreneurship, entrepreneurial motivation, entrepreneurial mindset, entrepreneurial opportunities, business planning, innovative and entrepreneurial organizations, entrepreneurship in family businesses and MSMEs, financing resources for new ventures, types of entrepreneurship, current issues and problems in entrepreneurship.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Oryantasyon ve giriş Ders müfredatının gözden geçirilmesi Dersin amaçları, öğrenme çıktıları, öğretim yöntemi ve değerlendirme gibi konuların açıklanması ve girişimciliğe giriş
2 Girişimcilikle ilgili temel kavramlar
3 Dünyada girişimcilik, ulusal ekonomilerde ve Mikro-Küçük-Orta Büyüklükteki İşletmelerde (MKOBİ) girişimciliğin önemi, girişimcilik özellikleri
4 Girişimcilik motivasyonu ve başarı, girişimcilik zihniyeti, kişilik özellikleri, tutumlar ve davranışlar
5 Girişimcilik fırsatı ve iş planlaması-I
6 Girişimcilik fırsatı ve iş planlaması-II
7 Yaratıcılık, yenileşim (inovasyon) ve girişimcilik
8 Yenilikçi ve girişimci organizasyonlar
9 Aile işletmesi girişimciliği
10 Yeni girişimler için finansman kaynakları-I
11 Yeni girişimler için finansman kaynakları-II
12 Girişimcilik türleri-I
13 Girişimcilik türleri-II
14 Girişimcilikte güncel konular ve problemler

Önerilen Kaynaklar (ancak bunlarla sınırlı değildir): Bessant, J. & Tidd, J. (2015). Innovation and entrepreneurship, Third edition, Wiley Drucker, P. (2014). Innovation and entrepreneurship, Practice and principles,. Routledge, New York. Laverty, M. & and Littel, C. (Eds.) 2020. Entrepreneurship, OpenStax. Swanson, L. (2017). Business Plan Development Guide. OPENPRESS.USASK.CA von Hippel, E. (2017). Free Innovation. Cambridge, MA: MIT PressYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 30
Proje Hazırlama 1 70
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Proje Hazırlama 1 70 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 152

ÖÇ 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek