GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS202 Financial Management Ders 2 4 0 3.00

Lisans


İngilizce


Finansal Yönetim dersinin amacı, öğrencilerin finansal karar verme sürecini anlamalarını ve finansal kararların değer yaratma üzerindeki etkisini yorumlamalarını sağlamaktır. Bu nedenle kurs, size finansal yönetimdeki üç ana karar verme alanını tanıtır: yatırım, finansman ve varlık yönetimi kararları.


Dr. Ayşegül Güner


1 Finansal piyasaların ve kurumların işlevlerini açıklar
2 Risk ve getiri kavramını ve piyasa etkinliğinin etkilerini açıklayın, çeşitlendirmenin etkisini analiz edebilir
3 Yatırım kararı kriterleri olarak net bugünkü değer, iç getiri oranı, geri ödeme kuralı ve karlılık endeksini kullanarak tahmini nakit akışlarıyla potansiyel bir yatırım için bilinçli bir yatırım kararı verir.
4 Mali tablolarda yer alan bilgileri yorumlar ve mali tablolardaki bilgileri temel mali oran analizi için kullanır.

Birinci Öğretim


Yok


.


Yarıyıl sonunda öğrenciler, • finansal piyasaların ve kurumların işlevlerini açıklamak, • bir tahvilin veya hisse senedinin değerini hesaplamak, • risk ve getiri kavramını ve bunun piyasa etkinliği üzerindeki etkilerini açıklamak, • çeşitlendirmenin etkisini analiz etmek, • sermaye maliyeti kavramını ve projelerin değerlendirilmesindeki önemini açıklar, • yatırım kararı kriterleri olarak net bugünkü değer, iç getiri oranı, geri ödeme kuralı ve karlılık endeksini kullanarak tahmini nakit akışlarına sahip potansiyel bir yatırım için bilinçli bir yatırım kararı vermek, • finansal tablolarda yer alan bilgileri yorumlamak, • temel mali oran analizi için mali tablolardaki bilgileri kullanın.


Hafta Teorik Uygulama [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Finansal Yönetime Giriş: Finansal Yönetimin Rolü, İşletme, Vergi ve Finansal Çevre yok
2 Değerlemeye Giriş: Paranın Zaman Değeri yok
3 İndirgenmiş Nakit Akışı Değerlemesi-1 problem çözme
4 İndirgenmiş Nakit Akışı Değerlemesi-2 problem çözme
5 Mali Tablolar, Nakit Akışı ve Vergilerle Çalışmak problem çözme
6 Mali Analiz ve Planlama Araçları: Mali Tablo ve Nakit Akış Analizi problem çözme
7 Sermaye Varlıklarına Yatırım; Sermaye Bütçeleme Teknikleri; Proje Değerlendirme ve Alternatifler Arasından Seçim problem çözme
8 Genel Tekrar problem çözme
9 VİZE SINAVI .
10 Uzun Vadeli Menkul Kıymetlerin Değerlemesi; Faiz Oranları ve Tahvil Değerleme problem çözümü
11 Uzun Vadeli Menkul Kıymetlerin Değerlemesi; Stok Değerleme problem çözümü
12 Risk ve Getiri; Güvenlik Pazarı Hattı yok
13 Risk ve Getiri; Sermaye Varlığı Fiyatlandırma Modeli problem çözme
14 Uluslararası Finansal Yönetim yok
15 Genel Tekrar problem çözme

James C. Van Horne and John M. Wachowicz, Fundamentals of Financial Management, Pearson, 13th EditionYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek