GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS205 Management and Organization Ders 2 3 6.00 3.00

LisansBu, yönetim teori ve uygulamalarının genel tanıtımı olarak tanımlanmış temel bir derstir. Bu derste yönetim kavramı bir disiplin ve bir süreç olarak sunulmaktadır. Ders, yönetimin planlama, örgütleme, liderlik ve denetim gibi temel fonksiyonlarını kapsayacaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KAYA


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Birinci ÖğretimYok


Yönetim hakkında temel kavramlar, yönetim düşüncesinin gelişimi, günümüz iş yerlerinde yönetimin temelleri, yönetimin fonksiyonları, örgütsel yapılar, örgütlerde motivasyon, örgütlerde liderlik.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tanışma & Giriş & İş Yerinde Yöneticiler
2 Yönetim Düşüncesinin Tarihi & Karar Verme
3 Dış Çevreyi Yönetme & Örgüt Kültürü & Küresel Çevrede Yönetim
4 Farklılık Yönetimi & Sosyal Sorumluluk Yönetimi ve Etik
5 Değişim ve Yıkıcı Yenilik Yönetimi
6 İş Planlaması & Strateji Yönetimi
7 Girişim Riskleri
8 Vize Sınavları
9 Örgütsel Yapı Tasarımı & İnsan Kaynakları Yönetimi
10 Takım Oluşturma ve Yönetimi & İletişim Yönetimi
11 Bireysel Davranışı Anlama ve Yönetme
12 İşgören Motivasyonu
13 Etkili Bir Lider Olma
14 Gözlem ve Denetim
15 Final Sınavları
16 Final Sınavları

Robbins, S. P. & Coulter, M. (2017). Management. 14th Edition (Pearson International Edition). Pearson Education Inc.

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 60 60
Final Sınavı 1 90 90
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek