GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS205 Management and Organization Ders 2 3 0 3.00

LisansBu, yönetim teori ve uygulamalarının genel tanıtımı olarak tanımlanmış temel bir derstir. Bu derste yönetim kavramı bir disiplin ve bir süreç olarak sunulmaktadır. Ders, yönetimin planlama, örgütleme, liderlik ve denetim gibi temel fonksiyonlarını kapsayacaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KAYA


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Birinci ÖğretimYok


Yönetim hakkında temel kavramlar, yönetim düşüncesinin gelişimi, günümüz iş yerlerinde yönetimin temelleri, yönetimin fonksiyonları, örgütsel yapılar, örgütlerde motivasyon, örgütlerde liderlik.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Tanışma & Giriş & İş Yerinde Yöneticiler Ders anlatımı & Tartışma Ders kitabının ilgili bölümünü okuma
2 Yönetim Düşüncesinin Tarihi & Karar Verme Ders Anlatımı & Tartışma % Örnek Olay Ders kitabının ilgili bölümünü okuma
3 Dış Çevreyi Yönetme & Örgüt Kültürü & Küresel Çevrede Yönetim Ders Anlatımı & Tartışma & Örnek Olay Ders kitabın ilgili bölümünü okuma
4 Farklılık Yönetimi & Sosyal Sorumluluk Yönetimi ve Etik Ders Anlatımı & Tartışma Ders kitabın ilgili bölümünü okuma
5 Değişim ve Yıkıcı Yenilik Yönetimi Ders Anlatımı & Tartışma & Örnek Olay Ders kitabının ilgili bölümünü okuma
6 İş Planlaması & Strateji Yönetimi Ders Anlatma & Tartışma & Örnek Olay Ders kitabının ilgili bölümünü okuma
7 Girişim Riskleri Ders Anlatımı & Tartışma & Örnek Olay Ders kitabının ilgili bölümünü okuma
8 Vize Sınavları - Vize sınavı sonucunda başarılı olmak için en az 4-5 saat ders çalışmalısınız.
9 Örgütsel Yapı Tasarımı & İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Anlatımı & Tartışma & Örnek Olay Ders kitabının ilgili bölümünü okuma
10 Takım Oluşturma ve Yönetimi & İletişim Yönetimi Ders Anlatımı & Tartışma & Örnek Olay Ders kitabının ilgili bölümünü okuma
11 Bireysel Davranışı Anlama ve Yönetme Ders Anlatımı & Tartışma & Örnek Olay Ders kitabının ilgili bölümünü okuma
12 İşgören Motivasyonu Ders Anlatımı & Tartışma & Örnek Olay Ders kitabının ilgili bölümünü okuma
13 Etkili Bir Lider Olma Ders Anlatımı & Tartışma & Örnek Olay Ders kitabının ilgili bölümünü okuma
14 Gözlem ve Denetim Ders Anlatımı & Tartışma & Örnek Olay Ders kitabının ilgili bölümünü okuma
15 Final Sınavları - Final sınavı sonunda başarılı olmak için en az 4-5 saat ders çalışmalısınız.
16 Final Sınavları - Final sınavı sonunda başarılı olmak için en az 4-5 saat ders çalışmalısınız.

Robbins, S. P. & Coulter, M. (2017). Management. 14th Edition (Pearson International Edition). Pearson Education Inc.

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek