GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS203 Micro Economics Ders 2 3 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Piyasa sistemi: hane halkları ve firmalar tarafından yapılan seçimler, piyasa kusurları ve hükümetin rolü. Bu sınıfın genel hedefleri, öğrencilerin mükemmel rekabet piyasalarının olumlu ve olumsuz yönlerinin yanı sıra tekel ve oligopol pazarlarının yapısı, avantajları - dezavantajları hakkında bir farkındalık ve anlayış kazanmalarıdır. Ayrıca dışsallıklar ve kamu malları piyasa sistemiyle ilişkilendirilecektir.


Hasan Alpago


1 1. Hafta Ekonominin Kapsamı ve Yöntemi Bölüm 01
2 2. Hafta Girdi Talebi: Emek ve Arazi Piyasaları Bölüm 10
3 3. Hafta Genel Denge ve Tam Rekabetin Etkinliği Bölüm 12
4 4. Hafta Tam rekabet, Tekel, Tekelci Rekabet ve Oligopoly Bölüm 14-15
5 4. Hafta Tam rekabet, Tekel, Tekelci Rekabet ve Oligopoly Bölüm 14-15
6 6. Hafta Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Bölüm 18
7 Vize
8 7. Week Micro finance
9 8. Hafta Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
10 Sömester etkinliği- online tartışma ekonomik değerlendirme
11 Çok uluslu şirketler ve karar alma süreçleri
12 Küreselleşen dünyada dane halkı ve firma karar verme süreçleri
13 Final sınavı öncesi örnek soru çözümleri
14 Final Sınavı

Birinci ÖğretimYok


Piyasa sistemlerinin yapısı ve ekonomik bir sistemdeki rolü birbiriyle karşılaştırılacaktır. Ders, ekonomik ajanların bu tür piyasalarla nasıl ve neden uğraşmak zorunda olduklarını tartışacaktır. Ek olarak, para ve borsa sistemleri ve merkez bankasının rolü ile hükümetlerin finans politikası tartışılacaktır. Ayrıca para, faiz oranı, borsa piyasaları ve ekonomi teorisi arasındaki bağlantıyı anlamayı sağlar.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 1. Hafta Kurs Tanıtımı
2 2. Hafta Girdi Talebi: Emek ve Arazi Piyasaları Bölüm 10
3 3. Hafta Genel Denge ve Verimlilik Mükemmel Rekabet Bölüm 12
4 4. Hafta Tam rekabet, Tekel, Tekelci Rekabet ve Oligopoly Bölüm 14-15
5 5. Hafta Dışsallıklar, Kamusal Mallar, Eksik Bilgi, ve Sosyal Seçim Bölüm 16-17
6 6. Hafta Gelir Dağılımı and Poverty 18.Bölüm
7 Vize sınvı
8 7. Hafta Mikro finans
9 8. Hafta Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
10 Dönem Etkinliği
11 çok ulusluşirketler
12 tartışma
13 Örnek soru çözümleri
14 final sınavı

Case K. E., Fair R. C. and Oster, S.M., Principles of Economics, 10th Edition.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 60 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek