GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Kredi
EBUS201 Organizational Behaviour Ders 2 3 6.00 3.00

Lisans


İngilizce


Bu dersin ana amacı, örgütsel davranış ve dinamikler konusunda, öğrencilerin bilgi, farkındalık ve becerilerini arttırmaktır.Bu dersin amacı, öğrencilerin örgütsel davranışın kavramsal çerçevesini anlamalarına yardımcı olmak ve bunları 21. yüzyıl organizasyonlarını yönetmek için ilişkilendirmektir. Temel amaç, organizasyonlarda insan davranışının temel kavramlarını anlamak ve yorumlamak, davranışsal ve davranışsal konularda öneriler geliştirmek,hem bireysel, hem grup hem de organizasyon düzeyinde analiz etmektir.


Öğr. Gör. Begüm Maral


1 Kendinin ve diğer insanların davranışlarını anlayabilecek ve davranışlarla ilgili kavramları tartışabilecektir.
2 Grup ve grubun davranışlar üzerindeki etkisini yorumlayabilecektir.
3 Örgütsel davranışların neler olduğunu sorgulayabilir.
4 Davranışların kurum ve kuruluşları nasıl etkilediğini çözebilecektir

Birinci ÖğretimYok


Bu derste, örgütsel davranışa ilişkin kavram ve modeller farklı seviyelerde incelenecektir. Bireysel seviyedeki kavramlar (örneğin kişilik, algı, karar alma, duygular, tutumlar, motivasyon), takım seviyesindeki kavramlar (örneğin takım performansı, takım yapısı, bağlılık, uyum), örgüt seviyesindeki kavramlar (örneğin örgüt yapısı ve kültürü) önemli teorik modeller çerçevesinde ve güncel uygulamalar eşliğinde anlatılacaktır.


Hafta Teorik [OgretimYontemVeTeknikleri] [OnHazirlik]
1 Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından Önemi
2 Temel İşletme Kavramları, İşlevleri, Hedefleri, Örgütsel Davranışın Temelleri (tanımı, önemi, yaklaşımları ve varsayımları)
3 İnsan ve Çalışan Davranışlarını ve İhtiyaçlarını Anlama, Motivasyon: Motivasyon Süreci, Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
4 Motivasyon Stratejileri ve Gerçek Uygulamalar
5 Örgüt yapısnın temelleri,fonksiyonlar
6 Örgüt yapısının temelleri fonksiyonlar (devam)
7 Tutumlar ve davranışlar, iş tatmini, duygular
8 Örgütlerde (çalışanlar) Kişilik Tipler
9 Algılama, Karar Verme
10 Örgütlerde Grup ve Takım Dinamikleri
11 Liderlik, Güç, Lider Tipleri
12 Örgütsel Çatışma, Çatışma Yönetimi, Arabuluculuk
13 Örgütlerde Stres Yönetimi
14 Örgütlerde İletişim, Sosyal Sorumluluk
15 21. YY Trend Konuları : Burnout Sendrom, Mobbing, Nepotizm...vb

Robbins, S. P., Judge, T. A. Organizational Behavior, Global Edition, Pearson Education • David Buchanan, Andrzej Huczynski, (2017), “Organizational Behaviour”, Pearson Education • Colquitt, J.A., Lepine, J.A. & Wesson, M.J. Organizational Behavior. McGrawHill Int. Ed. 2013 • Eren, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, 2010 • Sabuncuoğlu, Zeyyat ve Tüz, Melek, Örgüt Psikolojisi, Alfa Aktüel Yayınları, 4. Basım, 2009Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 10 80
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 150

ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek